Buitenplaats Den Bocheler

Ligging

Warnsveld -

Andere benaming

De Bocheler, Boggelaar

Geschiedenis

Het landgoed bestond reeds in 1579, getuige een gevonden afrekening wegens beheer tussen 1579 - 1583, opgemaakt door Evert Aetsack, kerkmeester, voor zijn zuster weduwe Bremers.

In 1783 stond het bekend als buitenplaats Den Bocheler. In 1854 bestond het landgoed uit 80 bunders, 35 roeden, 90 ellen, tuinen, boomgaard, bossen, bouw- en weilanden, akkermaalsbossen, veldgronden met huis en overige opstallen. In 1879 werd het huis geveild voor afbraak.

In 1881 werd gedeeltelijk op de oude fundamenten een boerderiij gebouwd. In 1912 werd begonnen met de aanleg van een park met "attrakties". Er kwam een doolhof, een jachtkoepel, een rozentuin en vijvers. In 1916 werd het park opengesteld. In de Tweede Wereldoorlog is dit alles geheel vervallen.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".

Foto's © Albert Speelman 2024

@