Huis Waliën

Ligging

Warnsveld - Lochemseweg 27

Geschiedenis

Het huidige huis is gebouwd rond 1915 voor J.P.C.G. baronesse van Doorninck-van Reede tot der Aa, ter plaatse van een ouder huis uit 1834. Het ontwerp is van J.W. Hanrath. Uit dezelfde tijd stammen het opmerkelijke dubbele hondenhok aan de zijkant en de door L.A. Springer ontworpen tuin. Het koetshuis en de dienstwoningen zijn laat 19e eeuws.

Bewoners

  • 1915 - J.P.C.G. baronesse van Doorninck-van Reede tot der Aa

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@