Buitenplaats Blanckenburgh

Ligging

Wassenaar - Buurtweg 38

Geschiedenis

De buitenplaats is in de 17e eeuw ontstaan uit een boerderij. In 1743 was er sprake van 'een hofstede genaamd Blankenburgh, bestaande uit een heerehuysinge met sijn plantagie, tuynenm vijversm stal en koetshuys, mitsgaders een boerewooninge'.

Van 1817 tot zijn dood in 1876 bewoonde staatsman mr. G. Groen van Prinsterer het huis 's zomers met zijn vrouw. Na hun overlijden kwam de buitenplaats aan O. baron van Wassenaer, gehuwd met de dochter van Groens zuster Cornelia.

In 1917 werd de laat 18e eeuwse huis voor jhr. J. Loudon ingrijpend verbouwd. Dit naar plannen van F.A. Koch.

De landschappelijke aanleg direct rond het huis is mogelijk ontworpen door J.D. Zocher jr. Bij het huis horen een dienstwoning en een atelier in cottagestijl.

Bewoners

  • 1817 - 1876 mr. Groen van Prinsterer
  • 1876 - O. baron van Wassenaer x Cornelia
  • 1917 - jhr. J.Loudon

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@