Buitenplaats De Wittenburg

Ligging

Wassenaar - Landgoed De Wittenburg 1

Andere benaming

Kleijn Haesebroeck

Geschiedenis

In 1553 werd er melding gemaakt van de 'Colffmaekerswoning' van mr. Pieter Colff uit Rijnsburg, wiens zoon mr. Jan Pieterszn Colff eigenaar was van de bierbrouwerij "In 't Witte Hoeffijser' in Delft. Zijn kleinzoon Pieter Maartenszn., die Hoeffijser aan zijn naam toevoegde, liet het huis van zijn overgrootvader vervangen door nieuwbouw en noemde het 'Het Huys te Hoeffijser'. In de 18e eeuw werd het omgrachte huis 'Het Groote Hoefijzer' genoemd, ter onderscheid van de bijbehorende boerenwoning 'Het Cleijn Hoeffijser'.

Abraham Ligtvoet en de Haagse notaris Hendrik van Leeuwen waren vanaf 1784 eigenaar, waarbij vooral de laatstgenoemde werkte aan de verfraaiing van de hofstede tot een buitenplaats.

In 1846 en ook na de verkoop in 1855 aan C. Schiffer van Bleyswijk werd het huis ingrijpend gemoderniseerd.

Jonkheer Helenus Martinus Speelman (1857 - 1909) kocht samen met zijn echtgenote Sophie Adrienne barones Sloet van Oldenruitenborgh in 1899 de buitenplaats van grootgrondbezitter C.J. van der Oudermeulen. Ter vervanging van het oude huis (dat Wiltenburg of Nijestate heette) werd in 1901 ten oosten ervan een nieuw landhuis voltooid: kasteel De Wittenburg. Het is een ontwerp van J.J. van Nieukerken en zijn zoons M.A. en J. van Nieukerken in Hollandse neo-renaissance-stijl. Qua stijl sluit De Wittenburg aan bij het oeuvre van de Van Nieukerkens (Duin en Kruidberg bij Santpoort), maar vertoont ook verwantschap met het toenmalige woonhuis van jhr. Speelman, kasteel Zuylestein (bij Leersum).

In 1955 werd de buitenplaats gekocht door de gemeente Wassenaar. Het kasteel werd doorverkocht aan een sociëteit. Tegenwoordig is het in gebruik als congrescentrum.

Bewoners

  • 1553 - mr. Pieter Colff
  • - Pieter Maartenszn.
  • 1784 - Abraham Ligtvoet en Hendrik van Leeuwen
  • 1855 - C. Schiffer van Bleyswijk
  • - 1899 C.J. van der Oudermeulen
  • 1899 - jhr. Helenus Martinus Speelman x Sophie Adrienne barones Sloet van Oldenruitenborgh
  • 1955 - gemeente Wassenaar

Huidige doeleinden

Opengesteld

  • Toegankelijk voor gasten

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@