Buitenplaats Duindigt

Ligging

Wassenaar - Duindigt 1

Andere benaming

Lusthof

Geschiedenis

Op de plaats van het latere landgoed Duindigt lagen twee boerderijen naast elkaar. De zuidelijke hoeve ontwikkelde zich tot een buitenplaats, de andere 'vanouds genaamd Waasdorp op den Aschhoop geleegen' bleef als argrarisch bedrijf in gebruik.

Na het overlijden van Andries de Witt in 1637 laat hij de boerderij aan zijn dochter Anna na, die datzelfde jaar trouwt met Maarten van Persijn. In 1737 is Hendrik van Cattenburch eigenaar.

Bij een openbare verkoping in 1797 werd de buitenplaats als volgt omschreven. "De zeer aanzienlijke Hofsteede Duyndigt bestaande in een zeer logeable Huisinge voorzien van een aantal kamers en Commoditeiten, keuken, kelders en verdere ruime appartementen thans in gebruik als Wasch- en Biljartkamer, voorts differente ruime stallingen, Koetshuis en Coepels, Oranjerie Thuijnmans- en Arbeiderswoningen, gemetseld Vinkenhuijs, Menagerie en Vijvers wel aangelegde vrugt- en moestuijnen, geselecteerde bosschen en beplantingen mitsgaders een partij geestlanden". De buitenplaats werd gekocht door notaris / bankier Joachim Jochems voor een van zijn cliënten.

In 1822 werd de buitenplaats zelf aangekocht door de Haagse notaris mr. Joachim Jochems, wiens nazaten het goed nog steeds bezitten. Het oude huis werd in 1913 door Walter Jochems vervangen door een veel groter landhuis in historiserende stijl. Dit huis werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest tijdens een bombardement van de geallieerden. Ook de boerderij is verwoest, maar die werd na de bevrijding herbouwd.

In 1953 werd op de plaats van de verwoeste landhuis een villa naar ontwerp van architect A.M. de Rouville de Meux gebouwd.

Bewoners

  • - 1637 Andries de Witt
  • 1637 - Anna de Witt x Maarten van Persijn
  • 1737 - Hendrik van Cattenburch
  • 1822 - 1877 mr. Joachim Jochems
  • 1877 - familie Jochems

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@