Buitenplaats Groot Haesebroek

Ligging

Wassenaar - Groot Haesebroekseweg 44

Geschiedenis

Al in 1320 is er sprake van een landgoed als Gerrit Gael 'woninghe tote Hasebroeke met al dien lande' opdraagt aan de graaf van Holland. In de 15e eeuw vererfde het goed van de familie Gael op de Haarlemse familie Van Bakenesse. Via de familie Van Wassenaer kwam het kort na 1475 aan Adriaan van der Bouchorst, in wiens familie het goed meer dan twee eeuwen zou blijven. In 1751 werd de 'Heerlijke Hofstad genaamt Groot Haasbroek' openbaar verkocht. Het goed bestond toen uit een 'logeabel heerenhuys, boerewooning, schuur en geboomte, mitsgaders boomgaard [...] met omtrent drie en veertig mergen zoo wey-, hooy- als teelland, alsmede zekere klingen'.

In 1766 is Jacob Mossel jr., de zoon van de gouverneur-generaal van Nederlands Indië, de eigenaar van de buitenplaats. In 1800 erfde Johanna Theodora Mossel de buitenplaats. Zij was getrouwd met mr. Isaac van Schinne, de eigenaar van de naastgelegen buitenplaats Wildrust. Vanaf dat moment zijn de beide buitenplaatsen in één hand.

Rond 1840 werd prins Frederik der Nederlanden (1797-1881) de eigenaar van Groot Haesebroek en Wildrust. Zijn dochter Marie der Nederlanden erfde de bezittingen van haar vader. Na haar dood in 1910 komt de buitenplaats in handen van Exploitatie Maatschappij Groot Haesebroek, ten behoeve van villabouw. Een groot deel van de buitenplaats verkaveld voor villabouw. Het resterende deel werd later verkocht aan de nv William H. Müller en Co's Algemeene Exploitatiemaatschappij te Den Haag. Directeur A.G. Kröller en zijn vrouw, de bekende kunstverzamelaarster Hélène Kröller-Müller, vestigden zich in mei 1916 op de buitenplaats. Zij lieten in 1929 - 1931 het oude huis vervangen door een modern landhuis naar ontwerp van de Belgische architect Henry van de Velde.

In 1937 komt de buitenplaats in handen van Daniël Wolf, een puissant rijke zakenman, handelaar in wapens, spoorbielzen, etc. Na ruilverkaveling met het Haagse Waterleiding Bedrijf, liet Wolf een golfbaan op zijn terrein aanleggen. Daaruit is de huidige Haagse Golfclub ontstaan. Kort voor de Tweede Wereldoorlog wijkt hij uit naar Amerika en overlijdt daar. Het huis diende in de Tweede Wereldoorlog als onderkomen voor luchtmachtgeneraal Freidrich Christian Christiansen, commandant van de Duitse bezettingsmacht in Nederland.

Sinds 1946 is Groot Haesebroek de residentie van de ambassadeur van Canada.

Bewoners

 • 1320 - Gerrit Gael
 • 15e eeuw - familie Van Bakenesse
 • - 1475 familie Van Wassenaer
 • 1475 - Adriaan van der Bouchorst
 • 1840 - Frederik van Nederlanden
 • - 1910 Marie van Nederlanden
 • 1910 - Exploitatie Maatschappij Groot Haesebroek
 • - nv William H. Müller en Co's Algemeene Exploitatiemaatschappij
 • 1949 - Canadese regering

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • De buitenplaats Wildrust aan de Ka(r)swatering: Cultuurhistorie en waardering - Oldenburgers Historische Tuinen Amsterdam, 2008

Foto's © Albert Speelman 2023

@