Buitenplaats Langenhorst

Ligging

Wassenaar - Rijksstraatweg 819

Geschiedenis

Omstreeks 1630 kocht dr. Arnoldus van Reeck de drie boerderijen Zijdewoning, Binnen- en Buitenwoning. Het bezit grensde aan de noordzijde aan het terrein rond kasteel Persijn en aan de zuidzijde aan de Zijdeweg. In 1661 werd het aangekocht door mr. Willem Goes, Raad aan het Hof te 's-Gravenhage. Met onderbrekingen bleef het tot 1755 in zijn familie.

Een veilingaankondiging uit 1780 geeft een uitgebreide omschrijving van de 59 hectare grote buitenplaats, die bestond uit ... een spatieuse weldoortimmerde Heerenhuijsinge, voorsien van verscheidene behangen en onbehangen kamers en Appartementen, fraaie Coupel, Stal, Koetshuijs, Orangerie, Tuinmanswoning, Laanen, Boomgaerden, Bosschen, Moestuijnen, Visrijke Vijvers, Menagerien .... ' Bij een veiling uit 1857 blijkt dat kort daarvoor een nieuw huis in classicistische stijl is opgetrokken als 'eene woning van den eersten rang' met een 'Engelsch plantsoen'. In 1938 is het huis in opdracht van C. van Stolk door F.A. Eschauzier ingrijpend verbouwd en met een bouwlaag verlaagd. Vanaf midden jaren tachtig van de 20ste eeuw vond opnieuw een renovatie plaats van het huis en het ten oosten ervan gelegen 19e eeuwse koetshuis.

Bewoners

  • 1630 - dr Arnoldus van Reeck
  • 1661 - mr Willem Goes
  • 1938 - C. van Stolk

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@