Buitenplaats Oosterbeek

Ligging

Wassenaar - bij Park Oosterbeek 2

Geschiedenis

Catharijna Tesmans verkocht in 1629 aan Jonathan van Luchtenburg "seekere wooninghe, landen, Bargh Schuijr, Boomgaart, pootinge ende beplantinge" met een totale oppervlakte van 50 morgen en 68 roeden. Van Luchtenburg was raad en rentmeester-generaal van de grafelijke domeinen in Noord-Holland en stamde af van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Clootwijk.

Hij liet zijn bezittingen na aan zijn dochter Cuniera, bij zijn overlijden reeds weduwe van de Haagse advocaat Daniël la Main. Na het verkrijgen van de nalatenschap werd zij failliet verklaard, waarna zij genoodzaakt was de hofstede te verkopen.

De koper in 1659 was Jacob van Beveren, heer van Zwijndrecht en schout van Dordrecht, gehuwd met Van Beverens enige dochter Lidia. Hun zoon Ewout van der Dussen, heer van Zouteveen en Oost-Barendrecht (1667 - 1729) erfde de buitenplaats. Zijn zoon uit het huwelijk met Catharina Maria Vallensis, vrouwe in Middelharnis, werd de volgende eigenaar van de buitenplaats.

Nicolaas van der Dussen (1718 - 1770) was evenals zijn vader heer van Oost-Barendrecht en bekleedde functies in de regering van Dordrecht. In 1749 trad hij in het huwelijk met Elisabeth Aletta Slicher. De familiewapens van het echtpaar staan op het inrijhek, en kan men dit echtpaar verantwoordelijk houden voor een groot deel van de aanleg van Oosterbeek. Het hekwerk vindt men tegenwoordig op de boerderij Boomvliet bij Dirksland.

Zijn gelijknamige zoon erfde de buitenplaats in 1770. Hij verkoopt het in 1783 aan Ignatius Johan van Hees, vrijheer van de Tempel. Hij was sinds 1769 leenman van de kleine heerlijkheid De Tempel ten noorden van Rotterdam. De daarin gelegen buitenplaats verkocht hij op 14 mei 1783 aan Matthijs en Daniël van Zeeventer die het goed nog diezelfde dag doorleverden aan Gilles Johannes van Zon, luitenant-kolonel en kapitein ter zee, waarbij ze de landerijen zlef behielden.

In 1791 deden de erfgenamen van Van Hees die buitenplaats van de hand. De koper was Pieter Andries de Moraaz, die er 32.200 gulden voor de buitenplaats betaalde. Na het overlijden van zijn echtgenoot Anna Elisabeth van Schagen verkocht hij de buitenplaats op 1 februari 1803 aan de Rotterdamse suikerrafinadeur Arnold Lambert Bicker voor een bedrag van 41.200 gulden.

Na vier jaar verkoopt Bicker de buitenplaats aan Jan Berndt Bicker, afkomstig uit een Amsterdams regentengeslacht. De magistraat, die toen de zestig al gepasseerd was, had mede door een voordelig huwelijk met de bankiersdochter Catharina Six een fortuin binnengehaald.

Na Bickers overlijden in 1812 verkochten de erfgenamen de buitenplaats aan George Louis Stanislas Capadose in 1815. In 1839 belandde Oosterbeek in handen van Arnout Willem baron van Brienen van de Grote Lindt. Deze was feitelijk de buurman: hij woonde op de naburige buitenplaats Clingendael.

Na enige tijd verhuurd te zijn aan een familielid van het echtpaar Van Brienen, diende Oosterbeek in 1929 en 1930 als woning van de ambassadeur van de Verenigde Staten. Daarna werd het landgoed gekocht door Loet C. Barnsteijn. Deze filmproducent verbouwde Oosterbeek grondig en richtte er een aantal filmstudio's in. In de Tweede Wereldoorlog werd de Filmstad geconfisceerd door de Duitse bezetting, aangezien het Joods bezit was. Toen in 1953 de gemeente Den Haag het landgoed kocht, bleken de gebouwen dermate vervallen en beschadigd dat de sloop de enige optie was.

Bewoners

 • - 1629 Catharijna Tesmans
 • 1629 - Jonathan van Luchtenburg
 • - Cuniera van Luchtenburg x Daniël de Main
 • 1659 - Jacob van Beveren
 • - 1729 Ewout van Dussen x Catharina Maria Vallensis
 • 1729 - Nicolaas van der Dussen x Elisabeth Aletta Slicher
 • 1770 - 1783 Nicolaas van der Dussen jr.
 • 1783 - Ignatius Johan van Hees
 • - 1791 erfgenamen van Johan van Hees
 • 1791 - 1803 Pieter Andries de Moraaz x Anna Elisabeth van Schagen
 • 1803 - 1807 Arnold Lambert Bicker
 • 1807 - 1812 Jan Berndt Bicker x Catharina Six
 • 1812 - 1815 erfgenamen van Jan Bicker
 • 1815 - George Louis Stanislas Capadose
 • 1839 - Arnout Willem baron van Brienen van de Grote Lindt
 • 1931 - Loet C. Barnsteijn
 • 1953 - gemeente Den Haag

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Opengesteld

 • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren.
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2019

@