Buitenplaats Oosterbeek

Ligging

Wassenaar - bij Park Oosterbeek 2

Geschiedenis

Catharijna Tesmans verkocht in 1629 aan Jonathan van Luchtenburg "seekere wooninghe, landen, Bargh Schuijr, Boomgaart, pootinge ende beplantinge" met een totale oppervlakte van 50 morgen en 68 roeden. Van Luchtenburg was raad en rentmeester-generaal van de grafelijke domeinen in Noord-Holland en stamde af van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Clootwijk.

Na het overlijden van Van Luchtenburg in 1659 koopt Jacob van Beveren, heer van Zwijndrecht en schout van Dordrecht, het huis. Zijn dochter Lydia (1647-1702), getrouwd met Nicolaas Ewout van der Dussen, heer van Zouteveen en Oost-Barendrecht (1636-1719), erfde de buitenplaats. Zijn zoon, Ewout Nicolaasz van der Dussen (1669-1729, getrouwd met Catharina Maria Vallensis (1676-1745), vrouwe in Middelharnis, werd de volgende eigenaar van de buitenplaats.

Nicolaas van der Dussen (1718 - 1770) was evenals zijn vader heer van Oost-Barendrecht en bekleedde functies in de regering van Dordrecht, erfde de buitenplaats in 1745. In 1749 trad hij in het huwelijk met Elisabeth Aletta Slicher (1727-1769). Nicolaas laat in of kort na 1745 een buitenhuis bouwen op de plaats van de boerderij. Aan het begin van de laan ter hoogte van de Benoordenhoutseweg wordt een imposant toegangshek in rococostijl als entree gebouwd. Deze hekwerk staat nu bij de boerderij Boomvliet bij Dirksland.

In 1783 koopt Ignatius Johan van Hees (1732-1786), vrijheer van de Tempel, secretaris van de Raad van State, de buitenplaats voor ƒ 33.100,--. Van Hees begint met de omvorming van de aanleg van Oosterbeek tot een park in landschapsstijl. Na zijn plotseling overlijden in 1786 verkopen zijn kinderen in 1791 het landgoed aan Pieter Andries de Moraaz, voor ƒ 32.200,--.

Na het overlijden van zijn echtgenoot Anna Elisabeth van Schagen verkocht hij de buitenplaats op 1 februari 1803 aan de Rotterdamse suikerraffinadeur Arnold Lambert Bicker (1877-1816) voor een bedrag van ƒ 41.200,--.

Na vier jaar verkoopt Bicker de buitenplaats aan Jan Berndt Bicker (1746-1812), afkomstig uit een Amsterdams regentengeslacht. De magistraat, die toen de zestig al gepasseerd was, had mede door een voordelig huwelijk met de bankiersdochter Catharina Six een fortuin binnengehaald.

Na Bickers overlijden in 1812 verkochten de erfgenamen de buitenplaats aan George Louis Stanislas Capadose in 1815. In 1839 belandde Oosterbeek in handen van Arnout Willem baron van Brienen van de Groote Lindt (1783-1854). Deze was feitelijk de buurman: hij woonde op de naburige buitenplaats Clingendael.

Na enige tijd verhuurd te zijn aan een familielid van het echtpaar Van Brienen, diende Oosterbeek in 1929 en 1930 als woning van de ambassadeur van de Verenigde Staten. Daarna werd het landgoed gekocht door Loet C. Barnsteijn (1880-1903). Deze filmproducent verbouwde Oosterbeek grondig en richtte er een aantal filmstudio's in. In de Tweede Wereldoorlog werd de Filmstad geconfisceerd door de Duitse bezetting, aangezien het Joods bezit was. Toen in 1953 de gemeente Den Haag het landgoed kocht, bleken de gebouwen dermate vervallen en beschadigd dat de sloop de enige optie was.

Bewoners

 • - 1629 Catharijna Tesmans
 • 1629 – 1659 Jonathan van Luchtenburg
 • 1659 – 1676 Jacob van Beveren
 • 1676 - 1719 Lydia van Beveren x Nicolaas Ewout van der Dussen
 • 1719 – 1745 Ewout Nicolaasz van der Dussen x Catharina Maria Vallensis
 • 1745 – 1770 Nicolaas van der Dussen x Elisabeth Aletta Slicher
 • 1770 - 1783 Hieronymes van der Dussen en Jacob van der Dussen
 • 1783 –Ignatius Johan van Hees
 • - 1791 erfgenamen van Iganatius Johan van Hees
 • 1791 - 1803 Pieter Andries de Moraaz x Anna Elisabeth van Schagen
 • 1803 - 1807 Arnold Lambert Bicker
 • 1807 - 1812 Jan Berndt Bicker x Catharina Six
 • 1812 - 1815 erfgenamen van Jan Bicker
 • 1815 - George Louis Stanislas Capadose
 • 1828 – 1836 Adam Anthony Stratenus
 • 1836 -1839 erfgenamen van Adam Anthony Stratenus
 • 1839 – 1854 Arnout Willem baron van Brienen van de Groote Lindt
 • 1854 – 1873 Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote Lindt
 • 1873 – 1903 Arnoud Nicolaas Justinus Maria baron van Brienen van de Groote Lindt
 • 1903 – 1935 Ongedeeld bezit kinderen Arnoud Nicolaas Justinus Maria baron van Brienen van de Groote Lindt
 • 1935 – 1953 Lodewijk Cohen alias Loet C. Barnstijn
 • 1953 - gemeente Den Haag
 •  

Huidige doeleinden

 • Verdwenen
 • Stadspark

Opengesteld

 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
 • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren.
 • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
 • Gemeente Den Haag – Welkom op landgoed Oosterbeek, 2015

Foto's © Albert Speelman 2024

@