Buitenplaats Oud Clingendael

Ligging

Wassenaar - Laan van Oud Clingendael 1

Geschiedenis

Jonkheer Cornelis Johannes Bloys van Treslong (1723 - 1797), substituut drossaart, thesaurier en burgemeester van Steenbergen kocht in 1768 een boerderij met bijbehorende landerijen om er een buitenplaats te stichtten. Na zijn overlijden bleef de weduwe tot 1820 op de buitenplaats wonen, waarna het werd verkocht aan meester-metselaar Johannes Noordendorp.

Vanaf 1836 werd de buitenplaats door staatsman mr. Dirk Donker Curtius bewoond. In 1868 leidde een ingrijpende verbouwing ertoe dat het langgerekte gebouw met twee dwarsvleugels plaats heeft gemaakt voor een vrijwel rechthoekig huis. Sindsdien is het huis door de 's-Gravenhaagsche Pensionmaatschappij gebruikt als pension en verbleef jhr. H.M. Speelman er met zijn echtgenote tijdens de bouw van zijn kasteel Wittenburg.

In opdracht van D. Haagman in 1909 is de huidige voorgevel in neo-Lodewijk XIV-stijl aangebracht door de architect B. de Baan.

De buitenplaats is sinds de jaren dertig in het bezit van de familie Louwman, die tussen 1937 en 1985 ten noordoosten van de oprijlaan het Dierenpark Wassenaar hebben geëxploiteerd.

Bewoners

  • 1770 - 1797 jhr. Cornelis Johannes Bloys van Treslong
  • 1797 - 1820 weduwe van Bloys van Treslong
  • 1820 - Johannes Noordendorp
  • 1836 - mr. Dirk Donker Curtius
  • 1868 - 's-Gravenhaagsche Pensionmaatschappij
  • ca 1930 - familie Louwman

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zuid-Holland
  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@