Buitenplaats Wildrust

Ligging

Wassenaar - Groot Haesebroekseweg 18

Andere benaming

Kleijn Haesebroeck

Geschiedenis

De eerste gegevens over Wildrust vinden we in 1524, het stond in die tijd nog bekend onder de naam Cleyn-Haesbroeck. Het huis werd dan als belending genoemd "de woning genaamd Cleyn-Haesbroock behorende den kinderen en erven Gherrit Ghalen za. gedachten". De volgende vermelding is pas uit 1680, uit de tijd van Pieter Andriessen Hoochduyn, die de woning en de landen van Kleijn-Haesbroeck verkoopt aan Johan van Roels, koopman te Den Haag.

Aan het begin van de 18e eeuw komen we de naam Van Roels terug in de naam Willem van Roels. Hij verkoopt dan een huismanswoning met herenhuis, stalling, koetshuis, etc. genaamd van ouds Kleijn Hasebroek, aan Jacob Gassaud, adjudant-generaal van veldmaarschalk Ouwerkerk, en aan Simon Roosenboom, griffier van het Hof van Holland. In 1709 verkoopt Gassaud zijn helft aan Simon Roosenboom.

Maria van Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswooude, verkoopt in 1738, "de huismanswonig Kleijn Haasbroek met het Heerenhuijs met stallinge en koetshuijs en een stenen druijphuisje (vinkenhuisjes), het behangels in de kamers en spiegels in de schoorstenen" aan Johan ten Hove, burgemeester van Den Haag. Hij laat het huis vervangen door een nieuw huis, dat hij Wildrust noemde.

Bij de veiling van de boedel van Johan ten Hove in 1748 werd er gesproken over "een schoone welgelegen hofstede genaemt Wiltrust, bestaande in een nieuw, modern heerehuijsinge, koetshuis, stallinge voor 5 paarden, tuinmanshuis, steene vinkenhuis, wageschuur, tuinen, boomgaard en plantagien, magnifieque laenen en vijvers. Met vijf vertrekken in het herenhuis die behangen en beschilderd zijn, met spiegels in de schoorstenen, ruime keukenkelders etc." Willem baron van Wassenaer, Heer van Ruiven en Hoogheemraad van Delfland werd de nieuwe eigenaar.

Douarière en erfgenaam van Willem baron van Wassenaer, Susanne Louise Huygens (1714-1785), kleindochter van Constantijn Huygens verkoopt de hofstede in 1764 aan Daniel Pompejus du Tour.

In 1822 werd mr. Isaac van Schinne de nieuwe eigenaar. Hij was getrouwd met Johanna Theodora Mossel, die in 1880 Groot Haesebroek had geërfd. Wildrust en Groot Haesebroek waren vanaf dat moment dus in één hand.

Rond 1840 wordt prins Frederik der Nederlanden (1797-1881) eigenaar van Groot Haesebroek en Wildrust. Vermoedelijk laat hij Wildrust afbreken en op dezelfde plek een nieuw huis bouwen, het Jagershuis van Wildrust. Zijn dochter prinses Marie der Nederlanden erft de bezittingen van haar vader.

In 1907 werd een deel van de buitenplaats Wildrust afgescheiden van Groot Haesebroek en apart verkocht aan de familie Holle-Motman. Architect Adolf Broese van Groenou ontwierp en bouwde hier een nieuw huis op een nieuwe plek, met een toegangslaan vanaf het Jagerslaantje. Het kreeg de naam Duinauwe.

De Exploitatie Maatschappij Groot Haesebroek heeft in 1910 de buitenplaast Groot Haesebroek gekocht. Er werd een bouwplan opegsteld voor de ontwikkeling en verkoop van diverse kavels. De voorgestelde villabouw op Wildrust heeft nooit plaatsgevonden.

A.G. Kröller koopt het gecombineerde landgoed. Het 19e eeuwse Huize Wildrust werd dan betrokken door de heer Sam van Deventer. Hij laat het huis omstreeks 1916 verbouwen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bewoond door Renée Louise Wolf-Gokkes bewoond. Zij overleed in 1984 en het huis is niet lang daarna afgebroken.

In 1986 werden twee nieuwe villa's gebouwd; één op de historische plaats tegenover de eerste vijver; een tweede in het noordelijke deel van het sterrenbos.

Bewoners

 • - 1680 Pieter Andriessen Hoochduyn
 • 1680 - Johan van Roels
 • - Willem van Roels
 • - 1709 Jacob Gassaud en Simon Roosenboom
 • 1709 - Simon Roosenboom
 • - 1738 Maria van Duyst van Voorhout
 • 1738 - 1748 Johan ten Hove
 • 1748 - Willem baron van Wassenaer
 • - 1764 Susanne Louise Huygens
 • 1764 - Daniel Pompejus du Tour
 • 1822 - Isaac van Schinne x Johanne Theodora Mossel
 • 1840 - Frederik der Nederlanden
 • - 1910 Marie der Nederlanden
 • 1910 - Exploitatie Maatschappij Groot Haesebroek
 • - A.G. Kröller
 • - 1984 Renée Louise Wolf-Gokkes

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • De buitenplaats Wildrust aan de Ka(r)swatering: Cultuurhistorie en waardering - Oldenburgers Historische Tuinen Amsterdam, 2008

Foto's © Albert Speelman 2024

@