Buitenplaats Huis te Capelle

Ligging

Weesp - Lange Muiderweg 18

Geschiedenis

Op 5 mei 1629 werd door Anna de Quesnoy, weduwe van mr. Dirk Barentius van Wieringen, een "hofstede, huis, berg, bepotingen en beplantingen vanouds genaamd Capelle, waar tegenwoordiger bruijcker van is Willem Aerden, groot 25 morgen, 6 hont en 18 roeden land Weespermaat (is ongeveer 25 hectaren) en gelegen bij de stad Weesp in de Honswijkerpolder onder Weespercarspel" verkocht aan Pieter Jansz. Reael, ontvanger vande Gemeenelandsmiddelen te Amsterdam.

Reael overleed in 1643. In 1663 werd het Huis te Capelle gewaardeerd op 38.000 guldens. Het komt in bezit van Wendela Bas (1638- ), zij trouwde in 1659 met mr. Jan van Loon. Na het overlijden van Wendela Bas in 1691 komt het huis in bezit van haar dochter Wendela van Loon (1663-1732). Zij trouwde in 1691 met mr. Wigbold Slicher (1659-1730). Uit het huwelijk werd op 14 augustus 1699 een zoon geboren genaamd Willem.

Na het overlijden van Wendela vanLoon op 1730 komt het huis in bezit van Willem Slicher. Hij was in 1723 getrouwd met Agnes Josina van Loon. Hij woonde in een huis aan de Herengracht te Amsterdam. In het dagboek van 1732-1772 vermeldde J. Bicker Raye nog enige bijzonderheden over de familie:

"Tusschen Weesp en Muiden had de schatrijke heer Willem Slicher een hofstede aan de Vecht, 't Huis te Capelle. Hier had hij op den 10den mei eenige vrienden genoodigd, waaronder ook Bicker Raye, die er in zijn koets heen was gereden. Dien zelfden dag viel de koetsier, die de heeren gereden had, van den zolder, tengevolge waarvan zijn nek op twee plaatsen "stukkent" was."

Na het overlijden van de heer Slicher in 1769 werd het huis op 10 februari 1770 verkocht aan Christiaan van Noorle, makelaar te Amsterdam. Het huis werd in de koopakte omschreven als "een hofstede genaamd het huis te Capelle met desselfs heeren huysinge, stallinge, koepel, menargerie, bespotingen en beplantingen, mitsgaders annex boerenwoning, stalling, barg, schuur en verdere getimmertens alsmede de daar agter en nevens leggende landerijen te samen 32 morgen, 6 hont en 18 roeden Weespermaat gelegen aan de oostzijde vande rivier de Vecht in de Honswijkerpolder tussen de steden Muiden en Weesp enz. hetwelk laastelijk was beseeten bij de heer Willem Slicher en dat voor een somma van 15.000 caroli guldens van 20 stuyvers."

Hij heeft niet lang genoten van zijn bezit. Reeds op 20 december 1791 is hij overleden. Op 7 mei 1792 werd de buitenplaats geveild. De koper was Jan Noordink voor een bedrag van 18.000 gulden. Hij was getrouwd met Anna Margaretha Broers. Na het overlijden van Jan Noordink verkoopt zij de buitenplaats in 1816 aan Godefridus Martinus Arnoldus Beerenbroek voor 12.000 gulden.

Op 20 december 1827 werd een gedeelte van de buitenplaats verkocht aan Steeven Versteeg, veehouder te Vleuten voor 10.000 gulden. Het andere gedeelte, waaronder het herenhuis bleef in bezit van de heer Beerenbroek. Op 14 maart 1827 werd de rest van de buitenplaats gekocht door Steeven Versteeg. Hij was getrouwd met Johanna Vernooy

Na het overlijden van Johanna Vernooy op 28 januari 1847 werd de buitenplaats op 20 maart 1847 verkocht aan Jan Hendrik van Zadelhoff, veehouder op de boerenhofstede "De Rode Paal" onder de gemeente Nieuwer-Amstel, voor een bedrag van 14.600 gulden.

Na zijn overlijden op 28 januari 1869 werd de hofstede verkocht aan Barend van Zadelhoff voor 40.500 gulden. In 1922 werd het verkocht aan Theodoor Johan Verrijn Stuart voor een bedrag van 63.001 gulden.

De heer W.A. van Engen werd in 1930 eigenaar. In de oorlog 1940 - 1945 heeft hij de hofstede verlaten. Daarna is in bezit gekomen van de heer Van Loon. In 1977 woonde op de boerderij de heer H.W. Griffioen.

Bewoners

 • - 1629 Anna de Quesnoy
 • 1629 - 1643 Pieter Jansz. Reael
 • 1663 - 1692 Wendela Bas x Jan van Loon
 • 1692 - 1730 Wendela van Loon x Wigbold Slicher
 • 1730 - 1769 Willem Slicher x Agnes Josina van Loon
 • 1770 - 1816 Christiaan van Noorle x Anna Margarethe Broers
 • 1816 - 1827 Godefridus Martinus Arnoldus Beerenbroek
 • 1827 - 1840 Steeven Versteeg x Johanna Vernooy
 • 1840 - 1847 Johanna Vernooy
 • 1847 - 1869 Jan Hendrik van Zadelhoff
 • 1869 - Barend van Zadelhoff
 • 1922 - Theodoor Johan Verrijn Stuart
 • 1930 - W.A. van Engen
 • - Van Loon
 • - H.W. Griffioen

Huidige doeleinden

 • Boerderij

Bronverwijzing

 • Brood, H., - "Het Huis te Capelle te Weespercarspel", Nifterlake

Foto's © Albert Speelman 2024

@