Buitenplaats Creusjes Plaats

Ligging

Weesp 

Geschiedenis

Ten noorden van Weesp, in de Hondswijkerpolder, lag de buitenplaats. Deze staat op de kaart van Prévost uit 1726 en is waarschijnlijk in de 17e of het begin van de 18e eeuw gebouwd. Tegenwoordig bevindt zich hier het tuincentrum GardenMaster.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart gemeente Weesp – Gemeente Amsterdam BO-12-113 - 2013

Foto's © Albert Speelman 2023

@