Buitenplaats Landskroon

Ligging

Weesp - aan de Vecht bij de Korte Muiderweg

Geschiedenis

Uit 1664 is bekend waarin 'de hofstede van den Heer Hasselaer, genaemt Lantscroon, geleegen tusschen Muyden en Weesp' wordt vemeld.

Gerard Hasselaer vererfde deze hofstede aan zijn dochter, die getroouwd was met mr. Hendrik Hooft de jonge. Onder het bewind van Hooft, rond 1690, tekende de landmeter Johannes Leupenius de buitenplaats.

Landskroon bleef tot 1788 in handen van de Amsterdamse families Hooft en Witsen. In 1828 verkochten de laatste particuliere eigenaren, twee Loosdrechtse handwerksmeesters, de buitenplaats aan de gemeente Weesp. De gemeente wilde er een algemene begraafplaats aanleggen. Tussen 1828 en 1829 werden hiervoor het herenhuis en de bijbehorende boerderij gesloopt en een van de twee vijvers gedempt. In januari 1829 begon de eerste aanleg; de eerste begrafenis vond plaats in januari 1830. In de 20ste eeuw werd de begraafplaats vier keer uitgebreid, voordat hier rond 1965 de laatste begrafenis.

Bewoners

  • - 1673 Gerard Hasselaer
  • 1673 - mr. Hendrik Hoofd de Jonge

Huidige doeleinden

  • Verdwenen
  • begraafplaats 'Landskroon'

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@