Buitenplaats Middenrak

Ligging

Weesp – ’s-Gravelandseweg 32

Andere benaming

(Midden-Rak), (Midden Rack)

Geschiedenis

De buitenplaats werd bewoond door Susanna Reepmaker (1688-1758) met haar echtgenoot Cornelis Graafland (1686-1769).

Op 17 december 1803 wordt de hofstede genaamd Midden-Rak ter veiling aangeboden. Het wordt als volgt omschreven: “Een zeer plaisante en extra wel gesitueerde Hofstede genaamd Midden-Rak met deszelfs hechte en sterke Heeren Huizinge, Tuinmans Wooning, Koetshuis en Stallinge, Koepel, Stijger, Schuitehuis en verdere Getimmerten, mitsgaders Slingerbos, Booomgaard, Laanen, Moes- en Broeituinen, Kom en Vijver, alsmede drie Kampen extra welgemaakt weiland, groot samen 8 Morgen Rhijnlandse-of 7 Morgen Weespermaat doch alles voetstoots, staande en gelegen buiten Weesp, aan de Vecht, nabij de Uitermeersche Schans, met en benevens een bank in de kerk te Weesp.”

In 1908 wordt de hofstede Klein-Middenrak te koop aangeboden. Deze boerderij werd bewoond door de heer J. van Soest.

Bewoners

  • Susanne Reepmaker x Cornelis Graafland

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving. Deel 5: Buitenplaatsen, ook in Driemond en omgeving waren mooie buitens, 2015

Foto's © Albert Speelman 2023

@