Buitenplaats Schaap en Doorn

Ligging

Weesp - Dammerweg 5

Andere benaming

Schapendoorn, Schaapendoorn, Schapen Doorn

Geschiedenis

In 1630 kocht dr. Gerard Pieters een perceel ten oosten van de Vecht. Hij laat daarop het huis bouwen.

Het was al omstreeks 1848 een voormalige buitenplaats. Circa 1848 werd door Van der Aa geschreven: "Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans boomgaard- en weiland. De daartoe behoord hebbende gronden worden thans in eigendom bezeten door den Heer H. Galesloot, woonachtig te Weespercarspel".

In 1937 koopt baron Van Lynden, bewoner van kasteel Nederhorst, het grond. Hij laat er een boerderij bouwen en tegelijk de dam en het toegangshek herstellen. Hij verkoopt het bezit in 1974.

Bewoners

  • 1630 - dr. Gerard Pieters
  • 1937 - 1974 baron Van Lynden

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Hekken in Nederlan

Foto's © Albert Speelman 2021

@