Buitenplaats Schaap en Doorn

Ligging

Weesp - Dammerweg 5

Andere benaming

Schapendoorn, Schaapendoorn, Schapen Doorn

Geschiedenis

In 1630 kocht dr. Gerard Pieters, Raad van Amsterdam van 1638-1655 en schepen in 1638, een perceel ten oosten van de Vecht. Hij laat daarop het huis bouwen.

Het was al omstreeks 1848 een voormalige buitenplaats. Circa 1848 werd door Van der Aa geschreven: "Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans boomgaard- en weiland. De daartoe behoord hebbende gronden worden thans in eigendom bezeten door den Heer H. Galesloot, woonachtig te Weespercarspel".

De buitenplaats is vermoedelijk in de eerste helft van de 19e eeuw gesloopt waarna in 1937 baron Van Lynden, bewoner van kasteel Nederhorst, het grond koopt. Hij laat er een boerderij bouwen en tegelijk de dam en het toegangshek herstellen. Hij verkoopt het bezit in 1974.

Bewoners

  • 1630 - dr. Gerard Pieters
  • 1937 - 1974 baron Van Lynden

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Hekken in Nederlan

Foto's © Albert Speelman 2024

@