Buitenplaats Vechtwijk

Ligging

Weesp – ’s-Gravelandseweg 10

Andere benaming

De Roode Leeuw

Geschiedenis

Omstreeks 1719 was de buitenplaats in handen van Dirk Bosch. Op de kaart van Prévost uit 1726 heet de buitenplaats, kennelijk tijdelijk, De Roode Leeuw.

In 1805 kocht Diederik baron van Leyden de hofstede. Na het overlijden van de baron in 1810 kwam het in bezit van zijn tweede echtgenote, Amoena Geertruyda Schey. Zij ging samenwonen met Hendrik Schilge. Na zijn overlijden vertrok zij in 1844 naar Leersum. Kennelijk werd de buitenplaats korte tijd later gesloopt.

Van de buitenplaats is alleen de 17e eeuwse, in de 18e eeuw verbouwde koetshuis blijven staan.

Bewoners

  • ca 1719 - Dirk Bosch
  • 1805 - 1810 Diederik baron Van Leyden
  • 1810 – 1844 Amoena Geertruyda Schey x Hendrik Schilge

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Opengesteld

  • Toegankelijk voor gasten

Foto's © Albert Speelman 2023

@