Buitenplaats De Rotterdamse Kopermolen

Ligging

Wenum Wiesel – Zwolseweg

Andere benaming

Eikenhorst

Geschiedenis

De Rotterdamse koperhandelaar Daniël Daniël zoon de Jongh (1721-1796) kocht in 1753 de Pannekoekmolens en de papiermolen op de Wildkamp. Deze is na veertien jaar later weer verkocht.

De Pannekoekmolens werden omgebouwd tot kopermolen. Hij bouwde een eenvoudig buitenhuis op het terrein, aan de wijer, bestaande uit een koepel en twee zijkamers. Later zijn twee kleine vleugels toegevoegd. Ten oosten van het huis is een park in formele stijl aangelegd, met lanen en een klein sterrenbos langs de Zwolseweg. Na zijn overlijden werd zijn neef Daniël Adriaanzoon de Jongh (1745-1809)  eigenaar van de bezittingen. Hij breidde het buiten uit en liet een nieuwe vijver aanleggen. Rondom deze vijver verscheen een park in landschapsstijl.

Na het overlijden van Daniël in 1809 komt de buitenplaats in handen van zijn zoon Johannes, die voor 1840 stopt met de koperpletterij. Hij woonde er tot zijn overlijden in 1857 op de buitenplaats. Zijn weduwe, Marie de Jongh-van Hoytema, bleef tot haar overlijden in 1865 er wonen.

De buitenplaats komt in eigendom van vier Van Hoytrema neven en komt uiteindelijk in het bezit van Aleid Johan, die getrouwd was met Louise Amelia de Jongh, een nicht van Johannes. In deze tijd is er een luciferfabriek en later een houtzagerij gevestigd.

In 1887, na het overlijdenvan Aleid, wordt de buitenplaats verkocht aan o.a. Van der Lee, Van der Ven (die de naam veranderd in Eikenhorst), Arragon en Visser-de Gier). Het woonhuis wordt in 1916 gesloopt en een nieuw huis wordt dichter bij de Zwolseweg gebouwd. Dit huis is in 2007 afgebroken.

Van de buitenplaats zijn het koetshuis uit 1803, toegangshek en de boerderij uit 1728 bewaard gebleven.

Bewoners

  • 1753 – 1770 Daniël Daniëlzoon de Jongh x Anna Eduardina Elisabeth Gordon
  • 1770 – 1809 Daniël Adriaanzoon de Jongh
  • 1809 – 1857 Johannes de Jongh x Marie van Hoytema
  • 1857 – 1865 Marie van Hoytema
  • 1865 – erven Van Hoytema
  • - 1887 Aleid Johan van Hioytema x Louisa Amelia de Jongh

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Cultuurhistorische analyse van het plangebied Wenum-Wiesel, gemeente Apeldoorn, september 2010
  • “Aantekeningen betreffende de Rotterdamse Kopermolen en andere kopermolens van de familie De Jongh” door Henk de Bie.

Foto's © Albert Speelman 2023

@