Buitenplaats De Zandhegge

Ligging

Wenum Wiesel – Greutelseweg

Geschiedenis

Rond 1900 is de buitenplaats gesticht door de eigenaar van de Apeldoornse nettenfabriek Von Zeppelin. In de Tweede Wereldoorlog is het landhuis door brand verwoest en niet meer opgebouwd.

Aan de Greutelseweg staan de beide posten van het toegangshek met de naam van de buitenplaats. Het koetshuis werd verbouwd tot woonhuis van de jachtopziener en kreeg de naam ’t Jachthuis. Tot de buitenplaats behoorden ook het woonhuis Het Oude Loover uit 1935 en een als woonhuis uitgevoerder boerderij, mogelijk met een oudere kern van de 18e eeuw boerderij die hier vroeger stond.

Bewoners

  • 1900 – Carl Gustav von Zeppelin

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Cultuurhistorische analyse van het plangebied Wenum-Wiesel, gemeente Apeldoorn, september 2010

Foto's © Albert Speelman 2024

@