Hof te Westkapelle

Ligging

Westkapelle - Zuidstraat

Geschiedenis

Rond 1679 werd het terrein rond het stadhuis ingericht als buitenplaats door Martinus Veth. In dat jaar was hij ook ambachtsheer van Westkapelle geworden. Aan het eind van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw behoorde de familie Veth tot de allerrijkste en meest gezaghebbende in Zeeland en omstreken. Hij bezat ook de buitenplaats Lovendale bij Domburg. Tevens was hij eigenaar van het vervallen kasteeltje Nieuwerve, in de buurt van Ritthem. Op 27 juli 1688 was stadhouder Willem III te gast bij Veth in diens heerlijkheid Westkapelle.

Na zijn dood in 1711, werd Martinus Veth opgevolgd als ambachtsheer door zijn zoon Martinus Johan Veth. Nadat hij 1755 was overleden, erfde zijn verre neefje Martinus Johan Veth van de Perre (1748 - 1802) de heerlijkheid.

In maart 1795 bereikte de politieke omwenteling Westkapelle. Met plantte een vrijheidsboom voor het stadhuis en gaf de ambachtsheer te verstaan dat men niet meer van hem gediend was. Veth van de Perre dankte zijn buitenhuis in het stadje af en nam die zomer intrek op Duinvliet bij Domburg, dat al vanaf 1790 in zijn bezit was.

Eind 1798 verkocht hij zijn residentie aan vier lokale lieden. In het koopcontract werd een clausule opgenomen dat de kopers "verpligt zullen zijn, het Heeren Huys te moeten sloopen, of voor afbraak te verkoopen, dog wat aangaat het stal, koetshuys, het hun vrij sal staan in deszelfs geheel of gesloopt te verkoopen". In 1801 kocht Bart Dikstaal het bijgebouw aan de Zuidstraat. Op de plaats van het herenhuis verrees een kleine woning, die betrokken werd door een van de vier Westkappelaars die de buitenplaats hadden gekocht.

Het terrein van de buitenplaats werd in de loop vande 19e eeuw bebouwd met een molen en een school. Tegenwoordig is nog slechts het tuinmanshuis aan de zuidzijde van de Zuidstraat over.

Bewoners

  • 1679 - 1711 Martinus Veth
  • 1711 - 1755 Maryinus Johan Veth
  • 1755 - 1798 Martinus Johan Veth
  • 1798 verkoop en later sloop van het herenhuis

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren.

Foto's © Albert Speelman 2023

@