Huize Vaartwijk

Ligging

Westerbroek - Oudeweg 41

Andere benaming

Tjadenhoeve

Geschiedenis

Ten noorden van Westerbroek verrees tussen 1740 en 1760 de Tjadenhoeve, die later werd verkocht aan de Groningse zaden- en graanhandelaar Willem Jacobsen Hesselink. Deze hernoemde het gebouw tot Vaartwijk en liet waarschijnlijk het huis in 1797 verbouwen (dat wordt ook wel als bouwjaar genoemd) tot eenvoudig buitenverblijf.

Het jongste kind, uit hun huwelijk geboren, was Hendrik, die op 12 augustus 1846 huwde met Catharina Blaupot. Dit echtpaar bewoonde huize Vaartwijk te Westerbroek, in welke plaats Hendrik Hesselink vervener was. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, waarvan de oudste vroegtijdig overleed, het tweede kind Anna Geertruida huwde met de graanhandelaar Hendrik Helder Pzn. De jongste dochter, Heiltje, trouwde met Caspar de Sauvage Nolting, leraar te Amsterdam.

De enige zoon Simon Hesselink, trouwde met Eva Helder, zuster van Hendrik Helder Pzn., medefirmant in de graanhandel "Helder en Hesselink". De heer Simon Hesselink bezat naast zijn huis aan de Westersingel nog verschillende landerijen te Westerbroek, Scharmer en onder Niehove. Te Westerbroek bezat de familie Hesselink de buitenplaats "Vaartwijk". Aanvankelijk werd deze als permanente woning later als zomerverblijf gebruikt. Toen in 1954 mej. Catharina Hesselink, dochter van Simon Hesselink, overleed, werden de bezittingen te Westerbroek, die zij nog bezat, voor zover het landbouwgronden waren verkocht en de woeste gronden geschonken aan de "vereniging behoud van natuurmonumenten".

Waarschijnlijk werd in 1961 de ruine van de veenborg gekocht door aannemer Knoop en Giesen en in 1962 gerestaureerd. Sinds 1999 staan borg, landgoed en het hek voor de ingang op de monumentenlijst.

Bewoners

  • 1797 - Willem Jacobsen Hesselink x Trijntje Hesselink
  • - Hendrik Hesselink x Catharina Blaupot
  • - Catharina Hesselink
  • 1961 - Knoop en Giesen

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Groningen
  • Website archieven.nl - Groninger Archieven (Graanhandel Helder en Hesselink, 1875 - 1935)
  • Wikipedia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2018

@