Huize Vaartwijk

Ligging

Westerbroek - Oudeweg 41

Andere benaming

Tjadenhoeve

Geschiedenis

Ten noorden van Westerbroek verrees tussen 1740 en 1760 de Tjadenhoeve, die in het bezit was van de familie Tjaden. Deze werd in 1798 door de erven van raadsheer Rudolph Emmen (1724-1782) en Anna Margaretha Tjaden (1732-1797) verkocht. De verkoopadvertentie beschreef de Tjadenhoeve als ‘Eene aangename buitenplaats bestaande in een royale behuizinge met hoven, cingels, plantagièn, bosschen en lanen naar den Borgweg, Ouden Dijk, en Trekweg, met boerenbehuizinge … 9 matten lands te Westerbroek tusschen den Ouden Dijk en Trekwerg, bij Harm Roels in gebruik, alle zeer geschikt zijn om te verbaggeren´.

De Groningse zaden- en graanhandelaar Willem Jacobsen Hesselink (1752-1803) was de koper van de veenborg. Deze hernoemde het gebouw tot Vaartwijk en liet waarschijnlijk het huis in 1797 verbouwen (dat wordt ook wel als bouwjaar genoemd) tot eenvoudig buitenverblijf.

Het jongste kind, uit hun huwelijk geboren, was Hendrik Willemszoon (1796-1867), die op 12 augustus 1846 huwde met Catharina Blaupot. Dit echtpaar bewoonde huize Vaartwijk te Westerbroek, in welke plaats Hendrik Hesselink vervener was. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, waarvan de oudste vroegtijdig overleed, het tweede kind Anna Geertruida huwde met de graanhandelaar Hendrik Helder Pzn. De jongste dochter, Heiltje, trouwde met Caspar de Sauvage Nolting, leraar te Amsterdam.

De enige zoon Simon Hesselink, trouwde met Eva Helder, zuster van Hendrik Helder Pzn., medefirmant in de graanhandel "Helder en Hesselink". De heer Simon Hesselink bezat naast zijn huis aan de Westersingel nog verschillende landerijen te Westerbroek, Scharmer en onder Niehove.

Op de scheidingsakte van 1885 wordt de buitenplaats als volgt beschreven: ‘De buitenplaats Vaartwijk genaamd bestaan uit Heerenbehuizing, hoven, tuinen me druivenkast en broeiramen, vruchtbomen, vijvers, boschen en lanen met zwaar opgaand en hakhout, groote boerenwoning, schuur, bijschuur, wagenhuis en tuinmanswoning benevens weide- bouw- hooi en veenlanden riet en water (…)’.

In Westerbroek bezat de familie Hesselink de buitenplaats "Vaartwijk". Aanvankelijk werd deze als permanente woning later als zomerverblijf gebruikt.

Toen in 1954 mej. Catharina Hesselink, dochter van Simon Hesselink, overleed, werden de bezittingen te Westerbroek, die zij nog bezat, voor zover het landbouwgronden waren verkocht en de woeste gronden geschonken aan de "vereniging behoud van natuurmonumenten".

Waarschijnlijk werd in 1961 de ruïne van de veenborg gekocht door aannemer Knoop en Giesen en in 1962 gerestaureerd. Sinds 1999 staan borg, landgoed en het hek voor de ingang op de monumentenlijst.

Bewoners

 • - 1782 Rudolph Emmen x Anna Margaratha Tjaden
 • 1782 – 1797 Anna Margaretha Tjaden
 • 1797 – 1798 erven familie Tjaden
 • 1797 – 1803 Willem Jacobsen Hesselink x Trijntje Hesselink
 • 1803 – 1867 Hendrik Willemszoon Hesselink x Catharina Blaupot
 • 1867 - Simon Hesslink x Eva Helder
 • - 1954 Catharina Hesselink
 • 1961 – aannemer Knoop en Giesen

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Groningen
 • Website Archieven - Groninger Archieven (Graanhandel Helder en Hesselink, 1875 - 1935)
 • Website Wikipedia
 • Website Roodbaardsrijkdom - Vaartwijk
 • Wildervanck, L.S. – Het natuurreservaat “Westerbroek” en zijn paddestoelen” , pag 162-171 uit De Levende Natuur nr 62 (1966)

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2020

@