Buitenplaats Het Park St. Aldegonde

Ligging

West-Souburg - Parklaan 1

Geschiedenis

Het herenhuis kwam tot stand eind 18e eeuw en staat op de plaats van een, tot het kasteel behorende, mogelijk 16e eeuws huis. Van dit huis zijn de overwelfde kelders bewaard gebleven. Het huis vormde tot 1944 de kern van een buitenplaats.

In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het gebruikt als huisartsenpraktijk van J.J.G. Pronk. Na de Tweede Wereldoorlog was het zwaarbeschadigde pand in eigendom overgedragen aan de gemeente West-Souburg. Het huis verschafte vanaf 1949 huisvesting aan de Centrale Dienst "Bouw- en woningtoezicht op Walcheren". Bij de gemeentelijke herindeling in 1966 vertrok de dienst. Het huis heeft toen een aantal jaren dichtgetimmerd gestaan en sloop werd overwogen.

In 1974 werd het gekocht door de heer Loek Dikker, een Amsterdamse componist van filmmuziek. Hij maakt een goed begin met de restauratie. In 1977 kreeg het pand de officiele status van rijksmonument. In december 1985 werd het gekocht door de Rotterdammer J. E. Beerman.

De tweelaags tuinvleugel heeft een schilddak met hoekschoorstenen en een gecorniste houten kroonlijst. De gepleisterde straatvleugel is voorzien van een lager schilddak.

"Tijdens de jaren zeventig woonde Loek Dikker afwisselend in Amsterdam en Souburg. Hij vergaderde regelmatig met de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Die vonden plaats in een fors gebouw op de hoek van de Lijnbaansgracht en Leidsegracht in de Amsterdamse Jordaan. Het gebouw werd op een gegeven moment gesloopt om plaats te maken voor een politiebureau. Het gebouwen complex maakte ooit deel uit van de suikerraffinaderij "De Granaatappel". Tijdens de Eerste Wereldoorlog moest de fabriek de deuren sluiten, waarna de melkfabriek "OVV De Eendracht" zich er vestigde. Dit bedrijf hield het vol tot 1969.

Tijdens de sloop zag Loek Dikker het torentje, dat de hoek van het gebouw sierde, op de naastgelegen brug liggen. Hij belde de aannemer van het sloopwerk en vroeg of hij het torentje mocht kopen. Dat mocht. Het torentje werd naar Zeeland gereden waar een kraan hem op het voetstuk plaatste.

Het bevatte ook nog een uurwerk. Dat had hij inmiddels weggegeven aan een andere belangstellende."

Bewoners

 • - Pieter de Stoppelaar
 • - Fak Brouwer
 • - Berdenis van Berlekom
 • ca 1949 - 1966 gemeente West-Souburg
 • 1966 - 1974 gemeente Vlissingen
 • 1974 - 1985 Loek Dikker
 • 1985 - Bert Beerman x Marianne A.C. Kok

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Zeeland
 • Tekst met dank aan de heer J.E. Beerman
 • Archieven.nl
 • Adri Meerman - "Een stukje Jordaan in West-Souburg" uit Souburgsche Courant - april 2013

Foto's © Albert Speelman 2024

@