Buitenplaats Meerenstein

Ligging

Wijckel (Wikel)

Geschiedenis

Ten noordwesten van de Hervormde Kerk ligt het Van Coehoornbos, waar Menno van Coehoorn in 1678 de buitenplaats liet bouwen. In 1811 is het huis gesloopt.

Bewoners

  • 1678 - Menno van Coehoorn

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@