Buitenplaats Landwijk

Ligging

Wijthmen - Kuyerhuislaan 4-6

Andere benaming

Biervliet, (Landwyk)

Geschiedenis

Eertijds werd het genoemd de “havesate, het huis to Zallene, met haeren plantaziën”. In 1634 werd het tot een leengoed van de proosdij van Sint Lebiunus gemaakt en werd de schout van Zwolle, Cornelis van Dongen ermee beleend.

Hendrik van Rechteren, rechter te Almelo, werd in 1671 eigenaar van het huis en de bijbehorende landerijen. In 1719 verkochten zijn erfgenamen het aan de hopman Egbert Ridder, getrouwd met Wilhelmina Gelderman. Na het overlijden van Wilhelmina in 1752 vererfde het goed op Egbert Gelderman. Hij was bierbrouwer uit de Kamperstraat in Zwolle. Het huis heette Biervliet.

In 1753 werd Johanna Geertruid van der Woude, weduwe van Egbert Gelderman, voor haar minderjarige zoontje Arnoldus Gelderman met het ‘huis te Zalne’ beleend. Arnoldus werd in 1768 zelf met het goed beleend. Hij was van 1779 tot 1788 burgemeester van Zwolle en was getrouwd met Arnoldina Aleyda Thomassen à Thuessink. Het huis was men inmiddels Landwyk gaan noemen.

Na het overlijden van Egbert Gelderman in 1815 verhuurde zijn weduwe de buitenplaats aan de predikant-dichter Jacobus Kantelaar (1759-1821).

Op 23 augustus 1837 werd het huis, door de weduwe van Egbert Gelderman, openbaar verkocht aan Johannes Zeehuisen, boekhouder te Zwolle en schoonzoon van Kantelaar. Zijn dochter Antoinette Zeehuisen trouwde met Hendrikus Johannes Lubbers, die er een boomkwekerij begon. Deze heeft er tot 1950 gezeten.

De buitenplaats werd in 1950 door de erfgenamen van Carel Cornelis Albert Lubberts verkocht aan de gebroeders Hofman, die er een tuinderij hielden.

Vanaf 2000 is het huis verkocht aan twee nieuwe eigenaren. Het huis werd voor zover mogelijk geschikt gemaakt voor bewoning door twee gezinnen.

Bewoners

 • 1671 – Hendrik van Rechteren
 • - 1719 erfgenamen Van Rechteren
 • 1719 – Egbert Ridder x Wilhelmina Gelderlaan
 • - 1752 Wilhelmina Gelderman
 • 1752 – 1753 Egbert Gelderman x Johanna Geertruid van der Woude
 • 1753 – 1768 Johanna Geertruid van der Woude
 • 1768 – Arnoldus Gelderman x Arnoldina Aleyda Thomassen à Thuessink
 • - 1815 Egbert Gelderman
 • 1815 – 1837 weduwe van Egbert Gelderman
 • 1837 - Johannes Zeehuisen
 • - Hendrikus Johannes Lubbers x Antoinette Zeehuisen
 • - 1950 erfgenamen van Carel Cornelis Albert Lubberts
 • 1950 – 2000 gebroeders Hofman
 • 2000 – familie Stam en familie Hofman

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Overijssel
 • Internetartikel in De Stentor
 • Oude luister in het kerspel. Catalogus van de tentoonstelling over havezathen en buitenplaatsen rond Zwolle

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@