Buitenplaats Soeslo

Ligging

Wijthmen - Heinoseweg 18

Andere benaming

Soesele, Soesel, Soerselo

Geschiedenis

Het landgoed was oorspronkelijk een leen van de Abdij van Essen. Deze bezat talrijke goederen in Sallend. In 1650 behoorde het goed toe aan Hendrik Crouse, die Zwolle in de Landdag van het gewest vertegenwoordigde. Zijn dochter Swaantje huwde met een Royer. Hierdoor kwam het leen in deze familie. In 1770 werd in opdracht van Derk Royer een huis op het landgoed gebouwd. Nog in 1784 werd Willem Royer met het erve Soesele beleend. Deze leen werd pas op 12 mei 1796 afgekocht.

In 1815 werd er nog een tweede verdieping aan toegevoegd.

De gemeente Zwolle kocht het 76 ha. grootte landgoed in 1965. In 1985 werd 60 ha cultuurgrond verkocht aan het Bureau Beheer Landbouwgronden. Later is 20 ha van BBL verkocht aan Het Overijssels Landschap.

De gebouwen worden door de gemeente Zwolle verhuurd.

Bewoners

  • 1770 - Derk Royer
  • 1784 - Willem Royer
  • 1965 - Gemeente Zwolle

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Overijssel

Foto's © Albert Speelman 2024

@