Landhuis De Hage

Ligging

Wilp - Kerkstraat 17

Andere benaming

De Heege

Geschiedenis

In 1812 kocht Gerhard Nilant Bannier, advocaat en rechter in Deventer, de katerstede De Heege. De boerderij, met ongeveer 2 hectare grond, vormde hij om tot een landgoed met een parktuin, waar de familie Bannier in de zomer verbleef. In 1850 werd op het landgoed een nieuwe pachtboerderij gebouwd, de nog bestaande boerderij De Hage.

Op de plek van het oude boerderijtje werd in 1878 het huidige landhuis gebouwd. Later werd bij het hoofdgebouw nog een koetshuis gebouwd.

Na het overlijden van Bannier in 1877, werd het landgoed - landhuis, koetshuis, boerderij, tuinmanswoning, 24 hectare grond én een zitbank inde Wilpse kerk - op 51.602 gulden getaxeerd. Zijn zoon Gerhard erfde het landgoed.

Na diens overlijden in 1892 ging het landgoed naar zijn zuster Gerhardina. In 1911, na het overlijden van Gerhardina, werd het landgoed door haar drie zoons geveild. Het landgoed werd gesplitst in 22 percelen, waaronder een huisperceel met daarop een herenhuis, koetshuis, wandelbos, laan en tuinmanswoning.

Het huisperceel kwam voor 4.300 gulden in bezit van de Diepenveense boomkweker Jannes Roeterd. Het huis is in de jaren daarna nog bewoond door verschillende families, die er het een en ander aan veranderden.

Eind 2008 is het huis gekocht door de familie Roessingh, die het lieten restaureren.

Bewoners

  • 1812 - 1877 Gerhard Nilant Bannier
  • 1877 - 1892 Gerhard Bannier
  • 1892 - 1911 Gerhardina
  • 1911 - Jannes Roeterd
  • 2008 - Peter en Ingrid Roessingh

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • De Stentor van 9 juli 2009

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@