Buitenplaats Groot Noordijk

Ligging

Wilp - H.W. Iordensweg 108

Geschiedenis

In 1725 werd door de familie Van Marle, uit Deventer, voor het landgoed enkele terreinen, met bijbehorende boerderijen aangekocht. Omstreeks 1800 werd een aaneengesloten gebied van dusdanige omvang verkregen dat daarop hoog opgaand loofhout kon worden aangeplant.

De herkomst van de naam van deze boerderij is onzeker, aangezien in deze streken de bewoners dikwijls naar hun huis of het huis naar de bewoners werd vernoemd. In 1722 werde de boerderij in een koopoverkomst als "Jan Noordijks Hofstede" aangeduid. In 1806 werd voor deze hofstede een voorhuis geplaatst dat voor de familie als buitenplaats fungeert.

In 1890 kreeg het huis een verande en werd in 1923 verdubbeld door toevoeging van een tweede beuk.

Bewoners

  • 1807 - H.W. van Marle

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland
  • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".

Foto's © Albert Speelman 2021

@