Huis Klein Noordijk

Ligging

Wilp - H.W. Iordensweg 91

Geschiedenis

Het maakte oorspronkelijk deel uit van de buitenplaats Groot Noordijk, zoals het tot 1856 heette. In de 18e eeuw had de Deventer patriciërsfamilie Van Marle gronden aangekocht rond de boerderij Erve Noordinc of Noordick. Zij plantte die in met bos en lanen en bouwde vervolgens het huis Noordijk.

In 1856 werd de eerste steen gelegd voor Klein Noordijk door mevrouw Van Marle-van Wijck, eigenaren van Noordijk, en vervolgens betrok een dochter van familie Van Marle, mevrouw De Frederici-van Marle en haar gezin, de Kleine Noordijk. Het kwam vaak voor dat bij een landgoed of grote boerderij een tweede huis of boerderij werd gebouwd. Zo'n huis kreeg vaak de toevoeging 'Klein' en was meestal bestemd voor een tweede zoon, of om een kind al zelfstandig te laten wonen als de ouders het oorspronkelijke goed nog beheerden. Het huis werd gebouwd in een park dat behoorde bij Groot Noordijk, maar vormde vanaf het begin ook de kern van een eigen parkaanleg en opstallen.

De parken van Grote en Kleine Noordijk zijn echter altijd een compositorische eenheid blijven vormen. Kleine Noordijk kreeg aan west- en zuidzijde een ruim uitzicht. Aan oost- en noordzijde van het huis werden de bossen versterkt met nieuwe aanplant en van slingerpaden voorzien. Kleine Noordijk is een huis dat een mooie ornamentering bezit aan houtwerk in de terrassen en luiken (persiennes). De oriëntering op het park rondom het huis blijkt uit de indeling van de kamers. Daarnaast hebben de kamers aan de zuid- en westzijde van het huis een opvallend grote beglazing.

In 1869 werd een koetshuis met paardenstal, een tuinmanswoning en een duiventil met fazanterie gebouwd.

Klein Noordijk vererfde steeds in vrouwelijke lijn. In 1985 besloot de laatste eigenaresse, mevrouw Van Heurn-Besier, haar bezit over te dragen. In 1989 werd het huis met koetshuis, stal, tuinmanswoning en fazanterie in erfpacht uitgegeven, waarna het werd gerestaureerd.

Bewoners

  • 1856 - mw Van Marle - Van der Wijck
  • - 1989 mw Van Heurn - Besier
  • 1989 - Stichting Het Geldersch Landschap

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Mooi Gelderland. Handboek Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen
  • Monumenten in Nederland - Gelderland
  • Webiste Open Monumentendag

Foto's © Albert Speelman 2023

@