Epemastate

Ligging

Ysbrechtum - Epemawei 6

Geschiedenis

Begin 17e eeuw verrees mogelijk op een oude stinswier de oorspronkelijke state. In 1651 kwam het in bezit van Duco Martena van Burmania en Eduarda Lucia van Juckema. Rond 1683 werd het huis verbouwd.

In 1746 kwam het in bezit van het geslacht Rengers. Bij een verbouwing in 1822 liet B.W. van Welderen baron Rengers twee 18e eeuwse aanbouwen slopen en aan de westzijde een nieuwe koetshuis optrekken. In 1878 werd het geheel onder een kap gebracht.

In opdracht van W.J. van Welderen baron Rengers volgde in 1894 - 1895 een ingrijpende verbouwing naar plannen van J.J. Kok, met als belangrijkste onderdeel de nieuwe voorgevel in rijke neorenaissance-vormen. In 1964 heeft men bij een restauratie de zijgevels en achtergevel gepleisterd en bij de vensters aldaar een roedeverdeling in 18e eeuwse stijl aangebracht.

Het huis ligt op een omgracht terrein met als ingang een 17e eeuws poortgebouw met traptoren. In opdracht van Duco Martena van Burmania is in 1652 de wapensteen aangebracht. Het park werd rond 1825 aangelegd in landsschapsstijl naar plannen van L.P. Roodbaard. Het is in 1877 aan de zuidzijde verkleind.

Bewoners

  • 1651 - Duco Martena van Burmania x Eduarda Lucia van Juckema
  • 1746 - familie Rengers
  • 1822 - B.W van Welderen baron Rengers
  • - W.J. van Welderen baron Rengers

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Voor het huis zie de website van de Epemastate.

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2022

@