Buitenplaats Beeklust

Ligging

Zeist - Utrechtseweg 84b

Geschiedenis

De eerste eigenaar van huis Beeklust was een suikerraffinadeur uit Amsterdam, die Barend Hulshof jr. heette. Na zijn overlijden werd zijn weduwe Hillegonda Geertruida Hulshof-Heemskerk eigenaresse, die Beeklust aan haar zoon verkocht. Uit de begintijd van het huis is een afbeelding bewaard gebleven van de hand van P.J. Lutgers uit 1869.

In 1901 komt de buitenplaats in het bezit van Arnolda van Markwijk Kooy, echtgenote van Carel van Notten, en familie van Johan Hendrik van Markwijk Kooy, die op 'Ma Retraite' woonde. Deze eigenaresse liet in 1902 en 1903 het één en ander bijbouwen en verbouwen en verkocht Beeklust in 1906 aan de wed. Johanna Jacoba van der Vliet-Borski uit Overveen (bij Bloemendaal). Ook zij liet het huis uitbreiden en alle roedenschuiframen vervangen door grotere driedelige vensters. Een mooie tuin en een parkbos met de toen gebruikelijke slingervijver er omheen werd aangelegd door Samuel A. van Lunteren (geb. 1813). Fraaie boomgroepen geven in de naaste omgeving van het huis nog steeds een indruk hoe het vroeger allemaal ook verder op het terrein geweest moet zijn.

In 1914 komt het huis in bezit van Emma Anna Catharina Repelaar-van der Vliet, na het overlijden van haar moeder, de weduwe van David van der Vliet. Nog één maal verandert de statige buitenplaats van eigenaar en wel in 1919, als het huis wordt gekocht door de vereniging Bartiméus. Deze vereniging had zich als doel gesteld 'de bevordering van Christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden.'

Na 1919 wordt de naam Beeklust zo goed als nooit meer gebruikt, want al vrij spoedig na de ingebruikname werd er gesproken over het huis 'Bartiméus'. Al snel kreeg 'de blindeninrichting' grote bekendheid, met het gevolg, dat er al snel moest worden uitgebreid. Op een stukje van het parkbos en de vijver na, werd op den duur alles volgebouwd met paviljoens, leslokalen, een gymzaal enz.

Eén van de leerlingen uit de begintijd van Bartiméus was Willem Kramer (1914 - 1975) uit Enkhuizen, die op tienjarige leeftijd blind werd en terecht kwam als interne leerling van de blindenschool. Willem Kramer heeft daar later, tussen 1938 en 1940, drie romans over geschreven onder de titels 'Roelie', 'Over de drempel' en 'Het grote geluk', die grote bekendheid kregen. In 1983 verscheen een herdruk in één band onder de titel 'Op weg naar het geluk'.

Bewoners

 • ca 1860 Barend Hulshof jr.
 • - wed. Hillegonda Geertruida Hulshof-Heemskerk
 • - J.J. Hulshof
 • 1901 - 1906 Arnolda van Markwijk Kooy x Carel van Notten
 • 1906 - 1914 wed. Johanna Jacoba van der Vliet-Borski
 • 1914 - 1919 Emma Anna Catharina Repelaar-Van der Vliet
 • 1919 - vereniging Bartiméus

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Blindeninstituut Bartiméus

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
 • Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg - Driebergseweg

Foto's © Albert Speelman 2024

@