Buitenplaats Blanda

Ligging

Zeist - Utrechtseweg 31

Geschiedenis

Waarschijnlijk was het grondgebied van Blanda vroeger onderdeel van de buitenplaats Vollenhoven, tot het in 1820 in bezit kwam van Frans Nicolaas van Bern, die van 1806 tot 1850 burgemeester van Zeist en tevens grootgrondbezitter was. Door een kleinzoon van deze Van Bern werd de grond verkocht aan ds. H.A.G. Brumond uit Amsterdam, die in 1877 opdracht geeft een huis in een Franse eclectische stijl te bouwen. Tijdens de bouw kreeg dit huis de naam Klein-Schiedam, omdat door een aantal bouwvakkers flink gedronken werd.

Het huis had de ingang aan de achterzijde en uit die tijd is een beschrijving van het interieur bewaard gebleven: 'Vestibule, twee kamers met Balcon, Serre met Mozaïeken vloer, ruime Provisiekamer, Keuken en Kelder; boven: vier kamers, waarvan één met Alcoof, ruimen Zolder met drie afgeschoten Kamers. Al de Kamers hebben prachtig beschilderde plafonds, zijn alle behangen en voorzien van stookplaatsen, sommigen met marmeren schoorsteenmantels.'

De naam Blanda komt uit het Maleis en betekent Hollander of blanke. Deze naam had ds. Brumond gekozen, omdat zijn oudere broer predikant was in Ned. Indië. De familie vertrekt in 1886 naar Duitsland, maar verkopen het huis pas 6 jaar later aan mr. A.A. Pit. Omdat hij advocaat was in Utrecht, gebruikte hij Blanda als zomerverblijf.Door hem werd in 1903 opdracht gegeven een portierswoning te bouwen en in 1906 werd het huis vergroot, waardoor het achthoekige torentje voor een groot deel niet meer te zien was. Een jaar later sterft de heer Pit en het huis wordt voor f. 40.000,- verkocht aan mej. A.C.S. Peelen. Hetzelfde vertrekt ze al weer en verkoopt het huis met winst voor f 55.000,- aan een rentenier uit Utrecht, de heer W.O.Th.H. van Sorgen, die getrouwd was met de welgestelde fabrikantendochter Christiane Henriëtte Duyvis.

Als het echtpaar Van Sorgen besluit om een wereldreis te gaan maken, wordt het huis tot 1941 gemeubileerd verhuurd aan Jhr. mr. W.J.H. Michiels van Kessenich. Verder was het huis tijdens de oorlog tijdelijk een internaat van het Chr. Lyceum in Zeist en vanaf september 1944 tot de bevrijding een onderkomen voor geëvacueerde Rhenense bejaarden.

In 1945 wordt Blanda gekocht door Jhr. mr. dr. B.C. de Jonge en zijn echtgenote Jkvr. A.C. de Jonge, barones Van Wassenaer. Dit echtpaar woont tot 1959 in het huis. In dat jaar sterft de jonkheer en zijn weduwe vertrekt naar elders. Door de erven wordt de buitenplaats verkocht voor f 250.000,- aan het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, uit De Bilt, dat het gebouw nog steeds in eigendom heeft. De buitenzijde van het gebouw werd zorgvuldig gerestaureerd en intact gelaten. Het interieur werd omgebouwd tot kantoorruimte.

Bewoners

 • 1820 - Frans Nicolaas van Bern
 • 1877 - 1893 ds. H.A.G. Brumond
 • 1893 - 1907 mr. A.A. Pit
 • 1907 mej. A.C.S. Peelen
 • 1907 - 1941 dhr W.O.Th.H. van Sorgen x Christiane Henriëtte Duyvis
 • - internaat van het Chr. Lyxeum in Zeist
 • 1945 - 1959 jhr. mr. dr. B.C. de Jonge
 • 1959 - Produktschap voor Pluimvee en Eieren

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
 • Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg - Driebergseweg

Foto's © Albert Speelman 2023

@