Buitenplaats Bloemenheuvel

Ligging

Zeist - Utrechtseweg 89

Geschiedenis

De buitenplaats is in 1833 gebouwd. Het huis ligt hoger dan de weg en heeft een dubbele oprijlaan. Begin 20ste eeuw bewoont jhr. mr. Van Wanderen de buitenplaats.

In een roman "De zonde in het deftige dorp" van Johan de Meester over Zeist wordt een beeld geschetst van de buitenplaats en zijn omgeving: "Overgestoken naar Bloemenheuvel, naar jhr. mr. Van Wanderen, eigenaardigerwijs gewoon, zoowel des winters als des zomers een katoenen huisjasje van roode en witte streepjes te dragen, blijkbaar verheven boven de vrees, voor den huisknecht te worden gehouden. Het paleis en het naargeestige Bloemenheuvel waren de eenige ook 's winters bewoonde villa's dezer wijk, midden in een lange rij buitens, welke, dichtgesloten, weinig somberder in 't bladerlooze hout stonden dan die twee, met hun zomer en winter enkel op deftigheid berekende openbaring van het leven."

Het doet in 1916 korte tijd dienst als onderkomen van de Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging (N.C.S.V.). In opdracht van de toenmalige eigenaar douairière F. van Reenen, geb. Fransen van de Putte, werd er in 1922 een aanbouw geplaatst naar ontwerp van de architect Foeke Kuipers. Na haar overlijden is het gebouw lang in gebruik geweest als Protestant Christelijk Vormingsinstituut Het Kompas.

In de symmetrische voorgevel zitten op de begane grond zeven paar openslaande deuren, waarvan de middelste drie in de 19e eeuw achter een verande lagen. De ingang van het huis ligt in de linker zijgevel. Hier is een zuilenportiek met balkon. Boven de dubbele deur is een bovenlicht in empirestijl aangebracht.

Van het oorspronkelijke interieur zijn nog twee schouwen en een stucplafond bewaard gebleven. In één van de vertrekken zijn de schuifluiken aan de binnenzijde van de vensters bewaard gebleven.

 

Bewoners

  • - jgr. mr. Van Wanderen
  • 1916 - Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging
  • - douairière F. van Reenen, geb. Fransen van de Putte
  • - Prtotestant Chrtistelijk Vormingsinstituut Het Kompas
  • 1987 – 2017 Bloemenheuvel BV
  • 2017 - ???

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg - Driebergseweg
  • Seijst. Open monumentendag 2011. Oud gebouw, nieuw gebruik. 2011-III

Foto's © Albert Speelman 2024

@