Buitenplaats Lommerlust

Ligging

Zeist - Utrechtseweg 121

Andere benaming

Livland

Geschiedenis

In 1829 is Lommerlust in bezit van mevrouw de weduwe C. van Beest. Zij was rentenierster, afkomstig uit Utrecht en overleed in 1837. Het huis wordt dan gekocht door mevr. Engelina Johanna Kuhn, rentmeesteres te Heemstede, die de buitenplaats 3 jaar later al weer verkoopt aan Johannes Hendricus van der Meulen, die grondeigenaar te Amsterdam was.

In 1871 wordt het huis in de verkoop gedaan en in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken kwam de volgende advertentie: "Te koop. De alleraangenaamst gelegen Buitenplaats, genaamd LOMMERLUST, met uitmuntend ingerichte en goed onderhouden Heerenhuizing, Koetshuis met stalling voor 5 paarden, Tuinmanswoning, Schuren, Koepels, Menagerie, Oranjerie met Serre, gemetselde bloemen- en druivenkasten en verdere getimmerden, mitsgaders groot en Moes- en Broeituin, Boomgaard, Opgaand Geboomte, Hakhout, welig Plantsoen, en verdere bepotingen en beplantigen, te zamen groot 2 hectaren, 25 aren 10 centiaren". Het huis wordt voor f. 28.000,- gekocht door Pieter van den Arend, die koopman te Utrecht is. De overplaats wordt gekocht door de heer J. van Eyk, eigenaar van Kersbergen.

Uit die tijd zijn ons twee litho's bewaard gebleven van de hand van M. Mourot en P.J. Lutgers, zodat we een goede indruk kunnen krijgen van het huis uit die tijd.

Slechts 1 jaar blijft Pieter van den Arend eigenaar, om het vervolgens al weer door te verkopen aan Willem van Oosterwijk Bruijn (1829-1903), commissionair in effecten te Amsterdam, wiens weduwe er na zijn dood tot 1906 blijft wonen. De volgende eigenaar is de heer Owen Maurits Blanckenhagen (1847-1911). HIj vestigde zich op 26 maart 1893 te Zeist en woonde tot 1907 op Kersbergen. In dat jaar verhuisde hij naar het door hem omgedoopte Livland, naar de geboortestreek van zijn voorouders in Letland / Estland. De familie Blanckenhagen respectievelijk de NV Livland blijft tot 1950 eigenaar.

In 1934 werd het grootste gedeelte van de grond van de buitenplaats verkocht ten behoeve van een middenstandswoningcomplex langs de toen aangelegde laan Lommerlust. Op 14 maart 1950 overleed de heer mr Willem Henri Johan Blanckenhagen. De buitenplaats wordt in 1951 gekocht door mevrouw Teuntje Büchner-van der Wiel. Zij richte het in tot een rust- en verpleeghuis van. Het bleef deze functie vervullen tot in het najaar van 1974.

Toen kwam het leeg te staan, maar dat duurde niet lang, want in de zomer van 1976 trokken er krakers in, die het voor verloedering wilden behoeden. In totaal waren dat zo'n twintig goedwillende jongeren, die discussies met de gemeente niet uit de weg gingen. Mede hierdoor werd 2 jaar later begonnen met de restauratie: voor 3 miljoen gulden werd het onder toezicht van de Monumentenzorg uitgebouwd tot 14 woonappartementen. Ook kreeg het huis zijn oorspronkelijk naam weer terug.

Bij de restauratie bleef de drie-zijdig uitgebouwde middenpartij gehandhaafd. Aan het huis werden twee zijvleugels toegevoegd, in dezelfde stijl als het huis. Bij het nu U-vormige huis, bevindt zich de hoofdingang nog steeds aan de achterzijde.

Bewoners

 • 1829 - 1837 mevr. weduwe C. van Beest
 • 1837 - 1840 mevr. Engelina Johanna Kuhn
 • 1840 - 1871 Johannes Hendricus van der Meulen x Johanna Marwijk
 • 1871 Pieter van den Arend
 • 1871 - 1903 Willem van Oosterwijk Bruijn x Louise Albertina van Oosterwijk Bruijn
 • 1903 - 1906 Louise Albertina van Oosterwijk Bruijn
 • 1906 - 1911 mr Owen Maurits Blanckenhagen
 • 1911 - 1950 familie Blanckenhagen / NV Livland
 • 1951 - 1974 mevr. Teuntje Büchner-van der Wiel
 • - appartementencomplex

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
 • Zeist, groei en bouw. Het Slot en omgeving
 • Van de Poll-Stichting Zeist. maart 1978 - "Restauratie Lommerlust", pag 51-60 - L. Visser

Foto's © Albert Speelman 2024

@