Buitenplaats Middenhoev

Ligging

Zeist - heeft gelegen tussen de buitenplaats Beukenrode en de Nieuwe Societeit op de hoek van de 2e Hogeweg.

Geschiedenis

Christiaan Hartwigsen, schilder, en Gerrit Meerdink, metselaar, in Zeist kopen een stuk grond aan de Donkere Laan (het huidige Slotlaan) op 25 september en 9 oktober 1850. Hierop bouwen zij de buitenplaats. Deze wordt dan voor ƒ 16.000,-- verkocht aan jkvr. Magdalena Theodora Caroline de Geer en haar zuster jkvr. Jacoba Gijsberta de Geer.

Na het overlijden van jkvr. Magdalena Theodora Carolina de Geer op 17 april 1869 gaat de buitenplaats over in eigendom naar jhr. mr. Egbert Lintelo de Geer.

Het huis was later in gebruik als hotel-restaurant (1910), kantoor, luchroom en sigarenfabriek. In 1955 werd het afgebroken. Op de plaats staat nu een flatgebouw.

Het overbos van de buitenplaats werd gekocht door de dames Walkart en heet nu Walkartpark

Bewoners

  • 1850 - Christiaan Hartwigsen en Gerrit Meerdink
  • - 1869 jkvr Magdalena Theodora Caroline de Geer en jkvr Jacoba Gijsberta de Geer
  • 1869 - jhr mr Egbert Lintelo de Geer

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Archief gemeente Zeist op het Internet

Foto's © Albert Speelman 2023

@