Buitenplaats Nieuweroord

Ligging

Zeist - Utrechtseweg 64

Andere benaming

Lenteleven

Geschiedenis

Uit de begintijd van het huis is een afbeelding bewaard gebleven van de hand van P.J. Lutgers uit 1869. Zoals het huis er toen uit zag, zien we niets meer terug. We zien daarop een huis in een neo-classicistische witgepleisterde stijl.

Nadat de eerste eigenaar zo'n 10 jaar in het huis heeft gewoond, wordt het in 1870 te koop aangeboden. Het huis wordt dan omschreven als: 'Bestaande in eene kapitale ... Heerenhuizinge, bevattende ruime Vestibule met marmeren vloer, negen zoo boven- als benedenkamers, waaronder 2 royale Koepelkamers, allen behangen en gestucadoord of geplafoneerd, en van Schoorsteen met marmeren mantel of Stookplaatsen voorzien, wel ingerigten Keuken, Provicie- en andere Kelders en ruimen Zolder."

Tegen het einde van de negentiende eeuw, als mevr. de wed. G. van der Voort- Beckeringh er woont, wordt het huis verbouwd. Drie vensters in de middenpartij veranderden in deuren met frontons erboven en er kwam op deze plaats een balkon met baluster-hekwerk.

In 1912 wordt het huis opnieuw verbouwd. De heer F.G.M. Schroder uit Den Haag is dan eigenaar en hij laat er een derde verdieping op zetten, waarin kleinere en smallere ramen komen dan die we bij de middenverdieping zien. Bovendien wordt de open hal in het trappenhuis doorgetrokken tot aan het dak en voorzien van een koepellicht. Tenslotte wordt het balkon uitgebreid over de gehele breedte van het huis.

Tot eind jaren dertig van de vorige eeuw blijft de buitenplaats particulier bewoond, maar dan wordt in 1939 het Leger des Heils de nieuwe eigenaar en maakte van het gebouw een kinderhuis. Vele jaren heeft het als zodanig dienst gedaan.

In 1977 verandert er veel aan het uiterlijk van het landgoed, als er op nauwelijks vijf meter afstand achter het huis een monsterlijk groot kantorencomplex wordt gebouwd, dat door de nieuwe eigenaar, B.V. Maatschappij Ontwikkeling van Bouwprojecten Projekt 5, daar wordt neergezet.

Het huis zelf wordt in 1979 het kantoor van de restauratiemaatschappij Schakel & Schrale, die de naam verandert in 'Lenteleven'.

Bewoners

  • eind 19e eeuw - mevr weduwe G. van der Voort-Beckeringh
  • 1912 F.G.M. Schroder
  • 1939 Leger des Heils
  • 1977 BV Maatschappij Ontwikkeling van Bouwprojecten Projekt 5
  • 1979 Schakel & Schrale

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug

Foto's © Albert Speelman 2024

@