Buitenplaats Rozenhoeve

Ligging

Zeist - Kroostweg 76

Andere benaming

Landlust, Rozengaarde

Geschiedenis

In 1838 begint Seger van Doorn met de bouw van de buitenplaats, nadat hij de grond gekocht heeft van Nicolaas van Bern. Hij noemt de buitenplaats Landlust. In 1842 komt hij te overlijden

De volgende belangrijke periode voor de buitenplaats is de periode vanaf 1848. Baron van Reede van Oudtshoorn en zijn vrouw Amalia Singendonck kopen de buitenplaats. Zij vragen de dichter des vaderlands Nicolaas Beets een passende naam voor de buitenplaats te bedenken. Het wordt buitenplaats Rozengaarde. Zij veranderen de naam in 1859 in de huidige naam buitenplaats Rozenhoeve. In deze periode wordt de villa vergroot en vindt er gronduitbreiding plaats.

De volgende belangrijke periode is die waarin Felix Westerwoudt de buitenplaats in zijn bezit heeft. Hij laat de villa grondig verbouwen en zorgt voor het huidige uiterlijk van de villa in de Zwitserse chaletstijl. Vanaf 1919 tot 1989 is de villa niet in gebruik door eigenaren maar wordt verhuurd. Een aantal jaren is in de villa een pension gevestigd. In 1936 wordt de Zeister Vrije school er in gevestigd. In 1968 koopt de gemeente Zeist de villa met bijbehorende grond om het bestemmingsplan Zeist West ten uitvoer te kunnen brengen. Mede daarom stond rond 1970 de villa op de nominatie om gesloopt te worden. Echter door luide protesten van buurtbewoners en de Zeister Antroposofische gemeenschap is dit voorkomen. Vanaf 1989 is de villa in het bezit van de huidige eigenaren.

Bewoners

 • 1838 - 1844 Seger van Doorn
 • 1844 - 1848 Jonkheer Herman Dirk de Geer
 • 1848 - 1873 Johan Frederik Baron van Reede van Oudtshoorn en Erven
 • 1873 - 1877 Abraham van Vloten
 • 1877 - 1888 Johannes Kooij
 • 1888 - 1915 Felix Theodoor Westerwoudt
 • 1915 - 1919 Erven Westerwoudt
 • 1919 - 1968 Jonkheer Charles Antoine de Pesters
 • 1968 - 1989 Gemeente Zeist
 • 1989 - Karien Smits, Jan Smulders, Pieter Veraart, Jeltje Waagenaar

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • o.a. Zeist - Groei en Bloei van Ronald Blijdestein
 • met dank aan Pieter Veraart
 • website Villa Rozenhoeve

Foto's © Albert Speelman 2021

@