Buitenplaats Schoonoord

Ligging

Zeist – Driebergseweg 10

Geschiedenis

Het perceel waarop nu landgoed Schoonoord ligt was in 1770 akkerland. Hierbij hoorde ook een boerderij De Preeckstoel.

In 1818 koopt Otto van Romondt de boerderij en de hofstede Den Bunsing. Deze bestond uit ‘eene goeden Boerenwoning, Bakuis, Schuur, Varkenshok, twee Bergen en verder getimmerte benevens 18 mergen land’. Hij laat hier een huis bouwen. Vermoedelijk is het park ontworpen door Hendrik van Lunteren.

In 1909 vindt er een internationale tuinbouwtentoonstelling met koninklijk bezoek plaats op de buitenplaats. Gemeente Zeist koopt in 1953 10 ha van het landgoed en verkoopt 4 ha door aan het Rijk voor de bouw van een school. Het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek komt in 1957 naar Zeist. De boerderij De Bunzing, de afgegraven terreinen van de Zanderij en de weilanden langs de Blikkenburgervaart worden ingericht als proefboerderij. VOI is tot 1995 hier gevestigd.

In de villa zit vanaf 1955 de Rijks HBS. Deze villa wordt in 1965 gesloopt en de nieuwe school op het landgoeddeel wordt binnen de vijver gerealiseerd. De schoolgebouwen worden op ingepast in het landgoed. Vanaf 2005 heet het ‘Openbare Scholengroep Schoonoord’.

In 2007 worden de contouren met betonbanden in het landgoed uitgezet.

Bewoners

  • 1818 – Otto van Romondt
  • - W.J.A. van Romondt
  • - C.C.W. van Romondt Vis

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Historische overzicht landgoed Schoonoord/De Bunzing – Werkgroep natuurlijk Zeist-West

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@