Buitenplaats Sparrenheuvel

Ligging

Zeist - Driebergseweg 3

Geschiedenis

Op 24 december 1816 overleed de eigenaar van het Slot Zeist, de heer Johannes van Laer. Op 15 mei 1818 werden grote percelen bouwgrond verkocht die bij Johannes van Laer in bezit waren. Het terrein waarop Sparrenheuvel gebouwd is, werd als volgt omschreven: "Een stuk Bouwland, groot omstreeks vijf mergen, gelegen onder de Gemeente van Zeijst aan de Driebergseweg en strekkende van de Driebergseweg tot aan de Oude Arnhemseweg, belend aan de eene zijde de Watersource van Zeijst en aan de andere zijde de Tuin en de Landen bij de Molen behorende". De koper was de Amsterdamse 29-jarige rentenier Everard Cornelis Schröder(1800-?) en was getrouwd met Charlotte Frederique Petif en had vier kinderen. Hij geeft opdracht op het landgoed een buitenhuis te bouwen. In die tijd was het mode om een aantal sparren op je landgoed te hebben staan, dus liet de heer Schroder een aantal sparren aanvoeren en noemde zijn huis daardoor: Sparrenheuvel. In 1836 breidde hij zijn gebied uit met de aankoop van 8 hectare, 89 are en 60 centiare grond van W.J.A. van Romondt, eigenaar van de buitenplaats Klein Schoonoord. De molen aan de Molenweg kwam in zijn bezit. In 1856 werd de molen gesloopt vanwege de bouwvallige staat en de ongunstige ligging ten gevolge van de toenemende bebossing van het gebied.

Tot 7 oktober 1886 bleef de buitenplaats in handen van de familie Schröder. Op die dag wordt de buitenplaats, bestaande uit "Heerenhuis met Stalling, Koetshuis en Koetsoerswoning, Weiland, Wandeldreven, Terrein van vermaak, Bosch en Moestuin, gelegen in de gemeente Zeist, nabij het dorp aan de Straat- en Tramweg van Utrecht naar Arnhem" geveild. De buitenplaats werd gekocht door J. Versteeg q.q. te Zeist voor een bedrag van ƒ 44.000,-- in opdracht van mevrouw P.C.I. van Loon-Voombergh, eigenares van het aangelegen buitenplaats Hoog Beek en Royen

Na het overlijden van mevrouw Van Loon op 18 februari 1905 gaat de buitenplaats in eigendom over naar haar dochter jonkvrouwe Agnes Henriëtte Contance van Loon (1850-1933). Na haar overlijden in 1933 worden haar bezittingen voor tweederde deel vermaakt aan het Nederlands Zendingsbureau te Oegstgeest en voor éénderde deel aan de Heldring-gestichten te Valburg, onder last van vruchtgebruik voor haar zuster, mevrouw A.L.A. van Bylandt-van Loon. In 1963 zijn zij genoodzaakt het huis te verkopen. In 1963 werd de Stichting Pensioenfonds van de Billiton-bedrijven te Zeist eigenares. Zes jaar later verkoop de stichting het aan de Verenigd Plastic-Verkoopkantoor NV te Zeist, later gewijzigd in AKZO Plastics BV te Zeist, die achter het huis een groot kantoorgebouw neerzette.

In 1978 kocht de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen het landgoed.

Bewoners

 • 1818 - 1856 Everard Cornelis Schröder x Charlotte Frederique Petif
 • - 1886 familie Schröder
 • 1886 - 1905 P.C.I. van Loon-Voombergh
 • 1905 - 1933 jkvr Agnes Henriëtte Constance van Loon
 • 1933 - 1963 Nederlands Zendingsbureau en de Heldring-gestichten
 • 1963 - 1969 Stichting Pensioenfonds van de Biliton-bedrijven
 • 1969 - 1978 AKZO Plastics BV
 • 1978 - Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
 • Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg - Driebergseweg
 • Van de Poll-Stichting Zeist - 05-1979 - "Sparrenheuvel" - door L.Visser

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@