Buitenplaats Tallyho Cottage

Ligging

Zeist - Driebergseweg 20

Geschiedenis

Tallyho Cottage wordt samen met Rijnwijk op 10 juli 1883 geveild en als volgt omschreven: "De buitenplaats Tallyho Cottage, met stal, koetshuis, tuinmanswoning en moestuin, alles aan elkander gelegen onder de gemeente Zeist, tusschen het dorp en het spoorwegstation Zeist-Driebergen, aan den straat- en tramweg, te zamen groot 97 Bunders 25 vierk. Roeden 23 vierk. Ellen. Te veilen in 34 perceelen, combinatiën en massa".

In 1904 wordt de rechter zijgevel uitgebouwd ten behoeve van een eetkamer, de ingang aan de voorgevel krijgt een fraaie serre met balkon.

Het huis heeft tevens nog zijn oorspronkelijke ingangshek rechts van het huis. Verder ligt het sterk verbouwde koetshuis.

Het herenhuis is in de jaren negentig van de 20ste eeuw gesloopt.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg - Driebergseweg

Foto's © Albert Speelman 2023

@