Buitenplaats Veelzicht

Ligging

Zeist

Andere benaming

Bogaerdslust

Geschiedenis

Op 20 oktober 1708 verkoopt Abraham Verbeek aan mr. Johan Gerard de Jonchere een huis met stal, schuur, hof en boomgaard en een daghuurderswoning, gelegen aan de noordzijde van de kerk, nagelaten door Severyn Esser, voor de som van 1000 gulden. Dit huis is het latere buitenplaats Veelzicht.

De buitenplaats werd bewoond door Baronnesse Van Lynden. In 1939 werd het huis gesloopt om plaats te maken voor het hudige politiebureau.

Bewoners

  • - 1708 Abraham Verbeek
  • 1708 - Johan Gerard de Jonchere
  • - Baronnesse Van Lynden

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Van de Poll-Stichting Zeist - maart 1980 en maart 1981 - "Beek en Royen" door J. Meerdink

Foto's © Albert Speelman 2023

@