Buitenplaats Wulperhorst

Ligging

Zeist - Tiendweg 3

Geschiedenis

De buitenplaats staat op de plaats van één vande hofsteden die in de ambachtsheerlijkheid Stoetwegen lagen. Deze heerlijkheid werd voor het eerst in 1392 vermeld en was 404,5 morgen groot. In 1772 behoorde Wulperhorst aan kolonel W.N. Pesters (1717 - 1794), die een formele tuin liet aanleggen naar ontwerp van P.H. Copijn. Na het overlijden van Psters in 1794 hertrouwde de weduwe Jacoba Margaretha Harscamp (1755-1827) in 1807 met Jan Anthony baron Taets van Amerongen (1769-1828), heer van Woudenberg, lid van gedeputeerde staten van Utrecht. Na het overlijden van J.A.baron Taets van Amerongen werde de buitenplaats op 30 mei 1829, tezamen met de hpfstede De Hoef, alsmede de hofstede De Rumst, de ridderhofstad Blikkenburg en de hofsteden Stoetwegen en Zomerdijk geveild.

De koper was de schoonzoon van J.A. baron Taets van Amerongen, jonkheer Jan Elias Huydecoper (1798-1865), dezelfde die ongeveer een jaar later ook Slot Zeist kocht. Hij gaf in 1831 opdracht aan tuinarchitect J.D. Zocher het park achter het Slot Zeist te transformeren in een landschapspark, waarbij door middel van een zichtlijn de beide bezittingen visueel aan elkaar werden gekoppeld.

Door architect S.A. van Lunteren werd in 1859, in opdracht van het echtpaar Huydecoper-Van Hardenbroek, op de fundamenten van het oude huis een nieuw landhuis gebouwd. Van Lunteren reorganiseerde ook het park opnieuw in landschappelijke stijl. De voorgevel werd gericht op het Slot en keek uit over een weiland, begrensd door boomgroepen. Na het overlijden van mevrouw Huydecoper-Van Hardenbroek in 1909 werd de buitenplaats bewoond door haar zoons jhr. mr. G.C.D. Huydecoper (1851-1911) en jhr. Hendrik Maximiliaan Huydecoper (1857-1950).

Na het overlijden van jhr Hendrik Maximiliaan kocht de Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie) de buitenplaats.

In 2002 is het huis gekocht door de bekende pianist Wibi Soerjadi, die het huis heeft laten restaureren en nu regelmatig zeer mooie huisconcerten in het huis geeft. In de kelder is een een permanente tentoonstelling over Franz Liszt, die door Wibi Soerjadi bewonderd wordt als pianist en componist.

Bewoners

 • < 1772 - W.N. Pesters x Jacoba Margaretha Harscamp
 • - 1828 Jacoba Margaretha Harscamp x Jan Anthony baron Taets van Amerongen
 • 1829 - Jan Elias Huydecoper x Maria I.A.J.Ch. barones Taets van Amerongen
 • - 1909 echtpaar Huydecoper-Van Hardenbroek
 • 1909 - 1911 jhr mr G.C.D. Huydecoper en jhr. H.M. Huydecoper
 • 1911 - 1950 jhr. H.M. Huydecoper
 • 1950 - Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie)
 • 2002 - Wibi Soerjadi

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg - Driebergseweg
 • Arjen Meurs
 • Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
 • Seijst - 03-1985 - "Zeist en het geslacht Huydecoper bouwers van de 19e eeuwse buitenplaatsen Blikkenburg, De Brink en Wulperhorst" - V.A.M. van der Burg

Foto's © Albert Speelman 2023

@