Landhuis Djoerang

Ligging

Zoelen - Uiterdijk 62

Geschiedenis

Het huis dateert uit 1823. Rond 1850 is aan de westzijde een aanbouw toegevoegd.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Historische Buitenplaatsen in particulier bezit

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@