Buitenplaats De Hoogenburch

Ligging

Zwammerdam

Geschiedenis

Op 11 maart 1656 droeg Haesje Jansdr., weduwe van Cors Jacobsz., de huizinge, barg en schuur, staande op circa 12,5 morgen lants, gelegen op "de Hooge Burch", voor 940 gulden op aan juffrouw Catharina de Pottre, weduwe van jonkheer Lambregt van der Horst.

Jonkheer Cornelis Barn, heer van Vrijenhoef was in 1686 in bezit van "de Hoogenburch". Jonkvrouw Agnes Theresia van Bam, huisvrouw van NIcolaas van der Duyn, heer van Rijswijk, de Mye, etc., dochter van wijlen Wenefrida van der Horst, enige dochter en erfgename van wijlen Lambregt van de Horst en Catharina de Pottre, verkocht in 1693 een deel van het land van de buitenplaats.

Tot 1783 was ds. Michiel Zwartendijk eigenaar. Later had hier ds. Jan Konijnenburg, hoogleraar bij de Remonstranten, zijn buitenverblijf.

Het is huis voor 1920 door brand verwoest en was in het bezit van de heer Roest.

Bewoners

  • - 1656 Haesje Jansdr.
  • 1656 - Catharina de Pottre
  • - Jacoba Agnes Theresia van Bam x Nicolaas van der Duyn
  • - 1783 Michiel Zwartendijk
  • - Jan Konijnenburg
  • - de heer Roest

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2021

@