Buitenplaats Vredebest

Ligging

Zwammerdam

Geschiedenis

Jan Craauwaat bezat de buitenplaats tussen 1724 en 1769. Hij werd in 1734 voor zijn buitenplaats aangeslagen voor 4 gulden en voor zijn bouwhuis, schuur en zomerhuis voor 3 gulden.

De buitenplaats lag dicht bij de buitenplaats Zeelust en was 22 morgen, 150 roeden groot. In 1769 trad als eigenaar op de heer Jan van Ravensbergen, uit Gouda. Hij overleed in 1795. Bij de verkoop werd zijn bezitting omschreven als: "een heerenhuizinge, boomgaarden, hofstede als huis, erve, berg en schuur met plusminus 18 morgen land in den Steekter Polder, strekkende met een uitterdijk voor uit den Rijn, over den Rijndijk tot achter aan de toegangswetering toe, belend ten oosten: Gerrit Streng, ten westen; van der Hoeve, - en nog 5 morgen 300 roeden op het Rijneveld".

Jan van Ravensbergen had het huis zelf bewoond. Dit werd in augustus 1796 getaxeerd op 7.200 gulden en kwam in dat jaar in het bezit van Vincent Snoeck van Tol. Hij werd in 1798 nog als eigenaar genoemd.

Bewoners

  • 1724 - 1769 Jan Craauwaat
  • 1769 - 1795 Jan van Ravensbergen
  • 1796 - Vincent Snoeck van Tol

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Regt, W.M.C. - Alphensche Buitenplaatsen - Leidsch Jaarboekje, 1920

Foto's © Albert Speelman 2024

@