Buitenplaats Withenlust

Ligging

Zwammerdam

Geschiedenis

De buitenplaats is vermoedelijk aangelegd rond het midden van de 18e eeuw. Het stond direct aan de Rijn en had een zogenaamde overtuin. Deze werden gescheiden door de Heereweg, ook wel Lage Rijndijk genoemd. De eigenaresse is jonkvrouwe Johanna Theodora Bichon (van IJsselmonde).

De broer van jonkvrouwe Bichon, Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde, verkoopt in naam van zijn zuster, de buitenplaats op 17 juni 1817.

Het huis van de buitenplaats moet al voor 1832 zijn afgebroken. Op het kadestrale minuutplan uit circa 1832 staat het huis al niet meer aangegeven. Op de plek van het huis staat nu de Gereformeerde kerk van Zwammerdam. Van de tuinaanleg is echter nog een deel aanwezig.

Bewoners

  • - 1817 jvr Johanna Theodora Bichon (van IJsselmonde)

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Cascade, "GIjsbert van Laar (1767 - 15 december 1820)", bulletin voor tuinhistorie, 17e jaargang (2008), nr. 1

Foto's © Albert Speelman 2021

@