Buitenplaats Van der Wal

Ligging

Zwijndrecht

Andere benaming

Walburg

Geschiedenis

Op een aantal oude kaarten van Heer Oudelands Ambacht staat een fraai huis getekend, met trapgevel en torentje. Dir huis wordt in vele akten en andere gegevens later aangeduid als de “Buytenplaats genaamt Van der Wal”. Als omschrijving in één van de akten wordt gegeven: “een herenhuis, Tuinman- en Koetshuis met zijn kom, vijfers en laanen ….. annex weij zaaij moes en boomgaarden tesamen …. negen mergen en vierhondert roeden”.

Adriaan Op de Kemp had eind 17e eeuw deze buitenplaats in eigendom. Zijn dochter Catharina (1678- ), trouwde met Johan van Someren. Kort na de geboorte van hun zoon, Willem, overleed Johan in 1700. In 1708 hertrouwde Cathariina met Jacob van Hersele. Deze verwierf de heerlijkheid Heer Oudelands Ambacht. Na zijn overlijden in 1724 erfde Catharina deze heerlijkheid en werd aldus Vrouwe van Heer-Oudelands Ambacht. Zij woonde tot haar overlijden op de buitenplaats.

Na het overlijden van de ongetrouwde Willem in 1765 wordt de buitenplaats verkocht aan Johannes Heijblom, koopman te Dordrecht. De ambachtsheerlijkheid gaat naar Isaac de Brauw, neef van Willem.

Abraham Pompe van Meerdervoort koopt in 1808 het grootste gedeelte van de buitenplaats voor zijn zuster Maria Geertruida. Begin 1809 wordt de buitenplaats gesloopt.

In 1887 bouwt ooftkweker Hendrik Cornelis van Maaren het huis Walburg als rentmeesterswoning aan het begin van de Walburgpad. In 1971 werd het huis afgebroken. Oudere fundamenten en een waterput werden gevonden, maar om de werkzaamheden niet te laten ophouden heeft de directeur gemeentewerken de aannemer opdracht gegeven zo snel mogelijk alles op te ruimen.

Bewoners

  • - Adriaan Op de Kemp
  •  - 1700 Catharina Op de Kemp x Johan van Someren
  • 1708 – 1724 Catharina Op de Kemp x Jacob van Hersele
  • 1724 – Catharina van Hersele
  • - 1765 Willem
  • 1765 – Johannes Heijblom
  • 1808 – Abraham Pompe van Meerdervoort

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Website www.swaenm.org
  • Zwijndrechtse Wetenswaardigheden deel 1, pag 86 en 88

Foto's © Albert Speelman 2024

@