Buitenplaats De Helmhorst

Ligging

Zwolle – Kuyerhuislaan 22

Geschiedenis

Het landgoed dateert uit de 18e eeuw en is vernoemd naar de familie Van der Helm, die er van 1797 tot ongeveer 1807 woonde. Vanaf 1807 telde De Helmhorst drie boerderijen (katersteden) en een landhuis Hoog Erve.

De villa, die in 1900 na een brand is herbouwd volgens het oude ontwerp wijkt in architectonisch opzicht duidelijk af van andere buitenplaatsen in Berkum, zoals Dijkzicht en Arnichem. Het huidige landgoed is 46 hectare groot, maar oorspronkelijk was het veel groter. Ook “De Kiekenbelt”, schuin tegenover de Helmhorst, en een groot deel van wat nu de Ambelt is hoorde er bij.

Voor 1929 was het in eigendom van wethouder Baggerman. In dat jaar verkocht hij het landgoed aan BK-pannenmaker Berk uit Kampen. In 1946 kwam het in bezit van de Zwolse huisarts dr. Sollewijn Gelpke. Zijn nazaten hebben het landgoed daarna te koop aangeboden.

Het landgoed is tegenwoordig in bezit van Delta Lloyd.

Bewoners

  • 1797 – 1807 familie Van der Helm
  • - 1929 de heer Baggerman
  • 1929 – de heer Berk
  • 1946 – Sollewijn Gelpke
  • - Delta Lloyd

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk. Het landgoed is deels toegankelijk

Bronverwijzing

  • Landgoedwandeling Boschwijk en Helmhorst
  • De Berkumer – juni 2007

Foto's © Albert Speelman 2023

@