Buitenplaats Twistvliet

Ligging

Zwolle – Gasthuisdijk

Andere benaming

Kalkovens

Geschiedenis

In 1750 stond op de plek van Twistvliet een buitenplaats met de naam Kalkovens. Deze was in eigendom van de familie Nauta. Op het terrein werden schelpen verbrand tot kalk.

De naam Twistvliet komt in 1800 voor het eerst voor en is op dat moment eigendom van Willem Lodewijk van der Upwich. Hij had het huis met twee kalkovens in 1793 gekocht van dr. Hubert voor ƒ 14.300,00. In 1804 verkoopt hij de buitenplaats aan jkvr. Maria Cornelia Spiering (ca 1751-1818). Zij was bevriend met dichter Rhijnvis Feith en mocht de schilder Derk Jan van der Laan tot haar zwager rekenen.

In 1818 wordt de buitenplaats omschreven als ‘een huis met meerdere behangen kamers, koetshuizen, stalling voor vier paarden, tuinmanswoning, ruime tuin met broei- en trekkasten, vruchtbomen, wandelpanden en visrijke vijvers’. De nieuwe eigenaar is Lucas Reuvekamp. Hij kocht het huis voor de Blokzijlse houthandelaar Lambert Eindhoven, gehuwd met Maria Cremer (1791-1821), die in 1825 de eerste steen legde voor een houtzaagmolen.

In 1825 werd Houthandel Eindhoven & Zn. door Lambert Eindhoven (1781 - 1870) verplaatst van Blokzijl naar Zwolle. Vanaf 1857 werd bij de verwerking van het-hoofdzakelijk uit het buitenland-geïmporteerde hout gebruik gemaakt van een stoommachine. Bij onderhandse akte van 23 december 1874 werd door J. Cremer Eindhoven, J. Eindhoven en L. de Vries de NV. Eindhoven en zoon opgericht. Na het uittreden van J. Cremer Eindhoven in 1884 zetten Eindhoven en De Vries het bedrijf voort. Leden van de familie Eindhoven bleven tot 1890 aan het bedrijf verbonden. In dat jaar verkocht Jacob Eindhoven het bedrijf aan zijn neef Lambertus de Vries.

De oprichting van de NV. Houthandel voorheen Eindhoven en Zoon vond plaats op 27 december 1900 ten overstaan van de Zwolse notaris W.C. van Reede. De oprichters waren Jan van Hall, houthandelaar te Baltimore, Jacob Kalff, kassier en commissionair in effecten, Adrianus Deking Dura, hoofdingenieur bij de provinciale waterstaat, mr. Adriaan Floris van Hall, secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam en de Zwolse houthandelaar Lambertus de Vries. De Vries, enig eigenaar en handelend onder de firmanaam "Eindhoven en Zoon", bracht in de nieuwe naamloze vennootschap een groot aantal goederen in:

* een stoomhoutzaagmolen met bijgelegen kantoor, loodsen en verdere getimmerten, grasland, weiland en water, staande en liggende aan het Frankhuis onder de gemeente Zwolle;

* het vroegere buitenverblijf, genaamd Twistvliet, buitendijks gelegen aan het Zwarte Water in de gemeente Zwolle, met daarbij behorende gebouwen, getimmerten, zaagmolen, tuin, groenland en bomen;

* een herenhuis en erf met tuin en water, staande en gelegen aan de grindweg nabij de Frankhuizerzijl in de gemeente Zwollerkerspel, benevens een strook grond gelegen tegenover het herenhuis.

Deze goederen, die De Vries in 1897 had verworven, werden-met inbegrip van machines en gereedschappen-ingebracht voor een waarde van ruim 108.000 gulden. Als tegenprestatie ontving De Vries met 198 aandelen een meerderheidsbelang in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Omstreeks 1950 stonden op het terrein een houtzaagmolen, twee houtloodsen, een bergplaats, wagenloods, paardenstal met koetshuis en het landhuis zelf.

Het terrein is tegenwoordig eigendom van de Stichtse Houthandel (Stiho BV). Het buitenhuis is rond 1963 afgebroken en vervangen door een houtloods. Alleen de lanenstructuur is nog enigszins te herkennen.

Bewoners

 • - familie Nauta
 • - 1793 dr. Hubert
 • 1793 – 1804 Willem Lodewijk van der Upwich
 • 1804 – 1818 Maria Cornelia Spiering
 • 1818 – Lucas Reuvekamp
 • 1825 - Lambert Eindhoven x Maria Cremer
 • - 1890 familie Eindhoven
 • 1890 – Lambertus de Vries
 • - Stichtse Houthandel (Stiho BV)
 •  

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Huidige doeleinden

 • Verdwenen
 • Het terrein is nu in gebruik bij houthandel Stiho BV

Bronverwijzing

 • Website Genealogie Frankhuisen
 • Website archieven.nl - N.V. Houthandel voorheen Eindhoven & Zn. te Zwolle (Historisch Centrum Overijssel (HCO))
 • Bestemmingsplan Voorst – 12 februari 2013
 • Groene parels in Overijssel. Wandelen door lommerrijke landschapsparken

Foto's © Albert Speelman 2023

@