Buitenplaats Twistvliet

Ligging

Zwolle

Geschiedenis

In 1825 werd Houthandel Eindhoven & Zn. door Lambert Eindhoven (1781 - 1870) verplaatst van Blokzijl naar Zwolle. Op de buitenplaats Twistvliet werd een windhoutzaagmolen gebouwd. Vanaf 1857 werd bij de verwerking van het-hoofdzakelijk uit het buitenland-geïmporteerde hout gebruik gemaakt van een stoommachine. Bij onderhandse akte van 23 december 1874 werd door J. Cremer Eindhoven, J. Eindhoven en L. de Vries de NV. Eindhoven en zoon opgericht. Na het uittreden van J. Cremer Eindhoven in 1884 zetten Eindhoven en De Vries het bedrijf voort. Leden van de familie Eindhoven bleven tot 1890 aan het bedrijf verbonden. In dat jaar verkocht Jacob Eindhoven het bedrijf aan zijn neef Lambertus de Vries.

De oprichting van de NV. Houthandel voorheen Eindhoven en Zoon vond plaats op 27 december 1900 ten overstaan van de Zwolse notaris W.C. van Reede. De oprichters waren Jan van Hall, houthandelaar te Baltimore, Jacob Kalff, kassier en commissionair in effecten, Adrianus Deking Dura, hoofdingenieur bij de provinciale waterstaat, mr. Adriaan Floris van Hall, secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam en de Zwolse houthandelaar Lambertus de Vries. De Vries, enig eigenaar en handelend onder de firmanaam "Eindhoven en Zoon", bracht in de nieuwe naamloze vennootschap een groot aantal goederen in:

* een stoomhoutzaagmolen met bijgelegen kantoor, loodsen en verdere getimmerten, grasland, weiland en water, staande en liggende aan het Frankhuis onder de gemeente Zwolle;

* het vroegere buitenverblijf, genaamd Twistvliet, buitendijks gelegen aan het Zwarte Water in de gemeente Zwolle, met daarbij behorende gebouwen, getimmerten, zaagmolen, tuin, groenland en bomen;

* een herenhuis en erf met tuin en water, staande en gelegen aan de grindweg nabij de Frankhuizerzijl in de gemeente Zwollerkerspel, benevens een strook grond gelegen tegenover het herenhuis.

Deze goederen, die De Vries in 1897 had verworven, werden-met inbegrip van machines en gereedschappen-ingebracht voor een waarde van ruim 108.000 gulden. Als tegenprestatie ontving De Vries met 198 aandelen een meerderheidsbelang in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Bewoners

  • 1825 - Lambert Eindhoven

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2018

@